• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phê duyệt và đưa kịch bản vào kế hoạch Nhà nước đặt hàng sản xuất phim truyện điện ảnh năm 2015-2016

23/10/2015 17:17

(Cinet)- Quyết định số 3575/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2015 của Bộ VHTTDL phê duyệt và đưa kịch bản vào kế hoạch Nhà nước đặt hàng sản xuất phim truyện điện ảnh năm 2015-2016.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hà Tuấn)

(Cinet)- Quyết định số 3575/QĐ-BVHTTDL ngày 21/10/2015 của Bộ VHTTDL phê duyệt và đưa kịch bản vào kế hoạch Nhà nước đặt hàng sản xuất phim truyện điện ảnh năm 2015-2016.

Theo đó, Bộ VHTTDL phê duyệt và đưa các kịch bản có tên sau đây vào kế hoạch sản xuất phim truyện điện ảnh Nhà nước đặt hàng năm 2015-2016:

1. Phim truyện “Không ai bị lãng quên”, độ dài 90-100 phút, đề tài về những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam trong chiến tranh vệ quốc của Hồng quân Liên Xô; ngợi ca tinh thần quốc tế vô sản.

2. Phim truyện “Người yêu ơi”, độ dài 90-100 phút, đề tài về đồng bào dân tộc, miền núi; đặt vấn đề việc giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

3. Phim truyện “Địa đạo”, độ dài 90-100 phút, đề tài chiến tranh cách mạng, phản ánh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, trong đó tập trung thể hiện hình tượng con người và vùng đất Củ Chi thành đồng.

4. Phim truyện “Xã tắc”, độ dài 90-100 phút, đề tài lịch sử, phản ánh công cuộc gìn giữ bờ cõi, chống thù trong giặc ngoài của dân tộc Việt Nam.

Bộ VHTTDL giao nhiệm vụ tổ chức quy trình đặt hàng sản xuất các bộ phim truyện từ các kịch bản trên như sau:

Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các văn bản, thủ tục trình Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xin bổ sung kinh phí tài trợ, đặt hàng sản xuất phim từ nguồn chi trợ giá của ngân sách Trung ương năm 2015; thực hiện thẩm định Tổng dự toán sản xuất các bộ phim truyện điện ảnh từ các kịch bản có tên trên (sau khi được Bộ Tài chính thông báo cấp bổ sung kinh phí tài trợ, đặt hàng năm 2015) và làm đầu mối trong việc phối hợp với các Bộ ngành có liên quan đảm bảo tiến độ đặt hàng phim, giải ngân nguồn vốn nhà nước đầu tư cho điện ảnh năm 2015, gối 2016.

Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng khái toán tài trợ, đặt hàng sản xuất 04 phim để làm cơ sở trình Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xin bổ sung kinh phí từ nguồn chi trợ giá của ngân sách Trung ương năm 2015 đã được Quốc hội phê duyệt; làm Chủ đầu tư Dự án sản xuất bộ các bộ phim truyện điện ảnh nói trên sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định, đảm bảo đúng quy trình thẩm định chất lượng tác phẩm có giá trị nhân văn, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

T.H
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ