• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: "Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng"

Thời sự 23/05/2022 11:32

(Tổ Quốc) - Sau bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào đầu giờ sáng 23/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2022.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: "Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng" - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trình bày báo cáo.

SEA Games 31 được tổ chức chu đáo, an toàn, thành công

Về kết quả đạt được những tháng đầu năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, phát huy kết quả đạt được năm 2021, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; triển khai hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc, tới nay Việt Nam là một trong sáu quốc gia có tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao nhất thế giới.

Đến ngày 15/5/2022 đã tiêm chủng trên 217 triệu liều; 100% người thuộc diện tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 59,6%; 100% trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm 1 mũi, 96,4% tiêm 2 mũi; trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm 1 mũi đạt 29,9%. Việc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát đã củng cố niềm tin, sự an toàn của người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng cho phục hồi và phát triển KTXH.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,1%. Thu NSNN 4 tháng đạt 657,4 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I đạt 5,03%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và 2021.

"Các hoạt động văn hóa, xã hội dần sôi động trở lại; những giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư, công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 được thực hiện chu đáo, an toàn, thành công. Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, dẫn đầu các nước đoạt huy chương vàng và tổng các loại huy chương" - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện theo tinh thần của Ban Chỉ đạo Trung ương và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, ổn định chính trị được giữ vững. Công tác phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tội phạm có tổ chức, thao túng thị trường chứng khoán, bất động sản, tín dụng đen, tội phạm mạng.

Lấy giá trị văn hóa, lịch sử là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm mà Chính phủ rút ra trong quá trình điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển KTXH đó là, phải thực sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng, coi đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định. Phát huy tính chủ đạo và định hướng của trung ương, tính chủ động, linh hoạt của địa phương, người dân, doanh nghiệp; tinh thần đổi mới, sáng tạo; ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên.

Cùng với đó là phải có tư duy đổi mới với tầm nhìn chiến lược; luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; nắm chắc tình hình để sẵn sàng, chủ động ứng phó linh hoạt với những diễn biến phát sinh; định hướng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt, đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: "Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng" - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp buổi sáng 23/5.

Chỉ đạo, điều hành phải đồng bộ, toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; tập trung đầu tư thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhất là đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược quan trọng, có tính kết nối vùng và liên vùng, tạo không gian và động lực mới cho sự phát triển.

"Đầu tư cho phát triển kinh tế phải hài hòa với đầu tư cho phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Lấy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Thật sự coi con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực và là mục tiêu của sự phát triển." - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó là phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phối hợp công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện theo phương châm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực hợp lý, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu, gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Cũng theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trước diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6% - 6,5% là thách thức rất lớn.

Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KTXH.

Theo đó, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ; tập trung kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi nhanh, phát triển KTXH bền vững; Chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác nhằm tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh tăng thu NSNN bền vững, triệt để tiết kiệm chi, đặc biệt là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư.

Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước; Thúc đẩy phát triển liên kết vùng và phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Phát triển kinh tế phải bảo đảm hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ, nhất là những khu vực trọng yếu, địa bàn chiến lược; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ