• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Bộ Nội vụ cần phát huy vai trò cơ quan giúp Chính phủ phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ

Thời sự 16/01/2019 13:41

(Tổ Quốc) - Ngày 15/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Nội vụ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Bộ Nội vụ cần phát huy vai trò cơ quan giúp Chính phủ phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến của ngành Nội vụ năm 2019. (Nguồn: Zing.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả và thành tích của Bộ, ngành nội vụ, tinh thần nỗ lực, vượt mọi khó khăn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Đó là, công tác xây dựng, ban hành thể chế còn chậm, nhất là các văn bản trong lĩnh vực công vụ, công chức. Nhiều văn bản, đề án về bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, kỷ luật CBCCVC… chưa được ban hành để cụ thể hóa các quy định của Đảng, cũng như Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức sau nhiều năm thực hiện.

Về thực hiện chương trình công tác, vẫn còn tình trạng xin lùi thời hạn hoặc chậm báo cáo, đề xuất để điều chỉnh chương trình công tác. Tinh giản biên chế chưa gắn với đổi mới công tác đánh giá, cơ cấu lại và đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Việc tổ chức thi nâng ngạch tuy đã có những cải tiến nhưng vẫn còn bất cập, còn những biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức và văn hóa công vụ. Vẫn còn những biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công vụ.

Công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa toàn diện để chấn chỉnh kịp thời những vi phạm trong hoạt động công vụ. Cần lưu ý chất lượng tham mưu và tiến độ thẩm định, xử lý hồ sơ trong lĩnh vực thi đua khen thưởng.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ và toàn ngành nội vụ cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân hạn chế, tồn tại, tập trung khắc phục các vấn đề nêu trên.

Bước sang năm 2019, Phó Thủ tướng cho rằng, công tác tổ chức bộ máy Nhà nước, công chức, viên chức, cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đặt ra khá nặng nề. Với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực nội vụ, toàn thể CBCCVC ngành nội vụ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác của mình.

Về công tác xây dựng thể chế cần kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, lưu ý các dự án Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thi đua khen thưởng. Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ, chấm dứt tình trạng "nợ" văn bản, xin chuyển hoặc rút khỏi chương trình.

Khi xây dựng các dự án, đề án cần chú trọng việc tổng kết thi hành, đánh giá thực tiễn, bảo đảm khả thi, phù hợp, đề xuất các giải pháp đột phá, bám sát định hướng đổi mới trong những nghị quyết gần đây của Trung ương.

Công tác CCHC cần tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước. Phát huy vai trò cơ quan thường trực về CCHC, Bộ Nội vụ cần tích cực phối hợp với các bộ, ngành có liên quan làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; tham mưu đề xuất chính sách và giải pháp để đẩy mạnh CCHC nhà nước, trong đó chú trọng cải cách chính sách tiền lương và chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công.

Về công vụ và công chức, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cần khắc phục ngay việc chậm thể chế hóa các quy định về quản lý CBCCVC, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật, rà soát những vướng mắc trong công tác quản lý CBCCVC để có giải pháp khắc phục.

Đặc biệt, lưu ý việc xác định vị trí việc làm, bảo đảm khoa học, chính xác làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 7. Trong việc tuyển dụng, cần rà soát sửa đổi ngay các thủ tục bất hợp lý, tăng cường công khai, minh bạch, chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực.

Kiên quyết thực hiện việc tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ và lộ trình đề ra. Tinh giản đồng bộ với các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Cần chấn chỉnh ngay từ công tác tuyển dụng đến đánh giá CBCCVC, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với những người làm việc kém hiệu quả. Đề xuất các giải pháp xử lý việc thiếu biên chế giáo viên, nhân viên y tế, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm phù hợp với thực tế của địa phương.

Nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ. Cần có kế hoạch kiểm tra các cơ quan, địa phương có những biểu hiện chưa nghiêm túc trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Đối với công tác tổ chức bộ máy, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền địa phương, đề xuất phân công, phân cấp phù hợp, trong đó lưu ý cơ chế đặc thù đối với một số đô thị lớn.

"Bộ Nội vụ cần phát huy vai trò cơ quan giúp Chính phủ phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành theo nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan xử lý như về chất thải, quản lý nợ công… Sớm nghiên cứu, có ý kiến về mô hình các bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ cấu Chính phủ tinh gọn, theo xu hướng hội nhập, kiến tạo, phát triển", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngành nội vụ cần chủ động đề xuất Chính phủ hướng dẫn việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn và các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng và sự bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện. Lưu ý việc sơ kết, tổng kết một số mô hình thí điểm làm cơ sở kiện toàn các cơ quan, tổ chức ở địa phương. Quán triệt và thực hiện nghiêm việc không đưa các quy định về thành lập tổ chức trong các văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy.

Một số địa phương đã sáp nhập một số sở ngành với nhau, tuy nhiên việc này đã tạm dừng để có sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt trong cả nước. Cần nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn để bảo đảm khoa học, đồng bộ, thống nhất…

Tập trung rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng lộ trình và mục tiêu đặt ra trong việc đổi mới và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; chú trọng quản lý nhà nước đối với các hội; tăng cường công tác triển khai và kiểm tra việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Việc sửa Luật Thi đua, khen thưởng cần phải có nhiều đổi mới hơn nữa để luật đi vào cuộc sống, giải quyết các bất cập vướng mắc hiện nay đối với luật này như việc bỏ phiếu đối với danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, mô hình cụm thi đua phải có cạnh tranh thực sự, phong tặng anh hùng phải có thành tích thực sự, không bình quân chủ nghĩa để động viên tinh thần phấn đấu của người lao động.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ, bảo quản kho lưu trữ khoa học, hiện đại, tổ chức tốt việc khai thác, thu thập tư liệu lịch sử.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong việc sắp xếp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tinh gọn vào một đầu mối để tiết kiệm đầu tư, nguồn lực, tạo điều kiện cho việc đào tạo đội ngũ giảng viên mạnh.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ