• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho các ý kiến đối với các nhóm vấn đề lớn của dự án Luật Đầu tư công

Kinh tế 23/07/2018 14:05

(Tổ Quốc) - Sáng 23/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tiến độ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu thảo luận của lãnh đạo các bộ, ngành tại cuộc họp, nhấn mạnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công là một dự án luật có phạm vi sửa đổi rộng, mức độ ảnh hưởng lớn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng Cơ quan quan chủ trì soạn thảo dự án Luật (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã rất thận trọng, công phu, thực hiện theo đúng quy trình trong xây dựng, bảo đảm các yêu cầu đề ra.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tiến độ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. (Nguồn: Chinhphu.vn)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xin ý kiến và triển khai tổng hợp ý kiến của 87 cơ quan trung ương và địa phương (gồm 37 bộ, ngành trung ương và 50 địa phương) với 597 ý kiến, trong đó có 329 ý kiến liên quan đến Luật Đầu tư công. Sau khi tổng hợp ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nghiên cứu, tiếp thu 276 ý kiến, đạt 83,89% tổng số ý kiến liên quan đến Luật; giải trình 24 ý kiến, bằng 7,29%; không tiếp thu 29 ý kiến, bằng 8,81%.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã cho các ý kiến cụ thể đối với các nhóm vấn đề lớn của dự án Luật liên quan đến giải thích từ ngữ; phân loại dự án, lĩnh vực đầu tư công; bổ sung lĩnh vực đầu tư công; trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; trình tự, thủ tục quyết định đầu tư; tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia; phân loại kế hoạch đầu tư công; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư công và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công; vấn đề điều chỉnh các thuật ngữ cho phù hợp với các thuật ngữ, quy định tại các luật khác có liên quan; nội dung của các điều khoản chuyển tiếp;…

(Nguồn: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Cơ quan quan chủ trì soạn thảo dự án Luật tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp cũng như phối hợp với các cơ quan hữu quan để bổ sung, hoàn thiện dự án Luật theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, trong đó có phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ dự án luật, xem xét và xử lý kiến nghị về việc cho phép đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công thành dự án Luật đầu tư công (sửa đổi) sau đó trình Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình ra Quốc hội vào kỳ họp thứ 6 tới.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công hiện hiện được xây dựng với bố cục gồm 6 chương, 106 điều quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công./.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ