• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX

Kinh tế 15/11/2019 08:08

(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1614/QĐ-TTg phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Việc phân công nhiệm vụ căn cứ vào chức danh, vị trí công tác, bảo đảm tính toàn diện và trên cơ sở công tác chuyên môn đang đảm nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Ban Chỉ đạo).

Các thành viên Ban Chỉ đạo được thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công phụ trách; có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo và Trưởng ban Chỉ đạo chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là trong lĩnh vực do mình trực tiếp quản lý, phụ trách.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX  - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo. (Nguồn: Chinhphu.vn)

Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng ban Chỉ đạo có thể xem xét điều chỉnh việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo cho phù hợp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Quyết định phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo để quyết định những vấn đề về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được giao.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực giúp Trưởng ban Chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; tham mưu cho Trưởng ban Chỉ đạo đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung cơ chế, chính sách bảo đảm cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động phục vụ việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; kiểm tra, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo về sự phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thừa ủy quyền Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực; thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực; thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

Quyết định cũng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Ủy viên: Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ