• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phòng, chống vi phạm pháp luật đối với các hoạt động văn hóa và thể thao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Pháp luật 01/09/2020 09:43

(Tổ Quốc) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 814/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND T.P Hồ Chí Minh đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trên tinh thần chấp hành các chỉ đạo của các cấp, thường xuyên thực hiện triển khai, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của các cơ sở, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, mua bán, lưu hành, tàng trữ, sử dụng, phổ biến văn hóa phẩm; nghiêm cấm việc lưu hành phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, báo, tranh, ảnh có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực; tịch thu và tiêu hủy các văn hóa phẩm có nội dung độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Đồng thời Sở cũng xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, nếp sống văn hoá, văn minh đô thị; Xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng các hoạt động văn hóa để truyền bá các văn hóa phẩm đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực, tổ chức trá hình các hoạt động tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm, cờ bạc trên địa bàn Thành phố.

Phòng, chống vi phạm pháp luật đối với các hoạt động văn hóa và thể thao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Một góc Đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo QĐND

Qua xác định ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị 814/CT-TTg, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Chỉ thị 814/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn Thành phố với nhiều hình thức: tập huấn pháp luật; in sách pháp luật; thông qua hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh, cứu xét cũng lồng ghép tuyên truyền pháp luật để thực hiện tốt Chỉ thị 814/CT-TTg.

Các nhiệm vụ trong Chỉ thị 814/CT-TTg được Sở Văn hóa và Thể thao cụ thể hóa trong các Chương trình hành động, kế hoạch gắn với việc thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Nội dung, hình thức tuyên truyền Chỉ thị 814/CT-TTg được Sở Văn hóa và Thể thao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đa dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực như tuyên truyền cổ động, trưng bày, triển lãm, hoạt động thư viện, các chương trình lễ, hội, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa cơ sở, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở", nông thôn mới...

Phối hợp Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói Thành phố thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố, các Hội Văn học nghệ thuật thành viên, Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch… đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện các kế hoạch sáng tác, quảng bá tác phẩm, sản phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, gắn với đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên, sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Từ năm 2010 đến năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phổ biến pháp luật. Biên soạn 9.250 (chín ngàn hai trăm năm mươi) cuốn sách hệ thống các quy phạm pháp luật về kiểm tra, xử lý lĩnh vực văn hóa – xã hội phát đến quận, huyện, phường, xã.

Báo cáo viên pháp luật của Sở phối hợp với 24 quận, huyện tập huấn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ kiểm tra, xử lý trên địa bàn Thành phố, kể cả tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ về các quy định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có các vi phạm liên quan đến mại dâm, tổng cộng 56 (năm mươi sáu) cuộc tuyên truyền với 14.571 (mười bốn ngàn năm trăm bảy mươi mốt) người tham gia. Thực hiện 48.091 cuộc tuyên truyền với 3.522.813 lượt người dự, 8.414 cuộc tuyên truyền miệng với 697.689 lượt người tham dự, phát hành 58.373.889 tài liệu, tờ gấp tuyên truyền, 52.112 pano, băng rôn, phát hành 1.120.036 tờ tin, bản tin.

Qua triển khai tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đồng bộ và thường xuyên Chỉ thị số 814/CT-TTg đã góp phần nâng cao ý thức của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức viên chức, người lao động Ngành và các tầng lớp Nhân dân, từ đó chuyển hóa thành hành động tích cực, thể hiện qua việc nhân dân ngày càng tích cực hưởng ứng, tự giác bài trừ, tiêu hủy các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, chấp hành các quy định pháp luật.

Đồng thời Chỉ thị cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng ngừa tội phạm trong hoạt động văn hóa và thể thao; thiết lập trật tự kỷ cương, tuân thủ đúng quy định pháp luật trong các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội nghiêm trọng, bảo tồn, phát triển các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc, bảo vệ môi trường văn hóa và an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ