• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Bổ sung quy định và chế tài chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết vào hương ước, quy ước

Pháp luật 19/12/2023 15:49

(Tổ Quốc) - Nhằm tăng cường công tác truyền thông, thay đổi nhận thức và hành vi của người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhiều thôn bản, địa phương ở tỉnh Quảng Bình sẽ bố sung quy định và các chế tài về chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thông vào các hương ước, quy ước của bản.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình, trong thời gian tới sẽ đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông. Trong đó sẽ tập trung công tác tuyên truyền nhất là các bản vùng sâu, vùng xa, vùng có tỷ lệ tảo hôn còn cao, tập trung tuyên truyền nội dung tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết ảnh hưởng sức khỏe, phát triển thể chất của người đồng bào…

Quảng Bình: Bổ sung quy định và chế tài vào hương ước, quy ước các bản - Ảnh 1.

Đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền chính sách

Tổ chức các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề, xây dựng các phóng sự, clip tuyên truyền… Tiếp tục xây dựng các panô ở các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, các trục giao thông nơi đồng bào thường hay qua lại; dán áp phích tuyên truyền ở trụ sở UBND xã, nhà văn hóa cộng đồng, trường lớp học; phát tờ rơi đến các hộ gia đình; bố sung các quy định và các chế tài về chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào các hương ước, quy ước của bản.

Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, các tổ chức chính trị - xã hội, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS sẽ tuyên truyền và vận động xóa bỏ những thủ tục lạc hậu về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thực hiện có hiệu quả các nội dung và đặt các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch thực hiện các dự án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào DTTS và miền núi" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ