• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Văn hoá 11/11/2023 21:45

(Tổ Quốc) - Ngày 11/11, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao ý nghĩa hướng tới "Ngày hội đại đoàn kết dân toàn dân tộc" vào ngày 18/11.

Quảng Bình: Tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Ảnh 1.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình gặp gỡ động viên và lắng nghe người dân chia sẻ những hoạt động ý nghĩa trong cuộc sống nhằm phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cộng đồng khu dân cư.

Ngày hội đại đoàn kết đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua ngày hội, các nét văn hóa đặc sắc của các tầng lớp dân cư được bảo tồn và phát huy. Cùng với tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Từ đó, góp phần thực hiện tốt các phong trào "Xây dựng gia đình văn hóa", "Xây dựng văn hóa ở khu dân cư", xây dựng các gia đình điển hình có "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền"…

Bên cạnh đó, việc xây dựng nếp sống mới là việc đấu tranh chống lại các hủ tục lạc hậu: mê tín, dị đoan, xóa bỏ những tệ nạn trong xã hội sẽ góp phần động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Quảng Bình: Tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Ảnh 2.

"Mỗi người dân là một mắt xích quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ sở, sự đoàn kết sẽ giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao"... ông Trần Thắng chia sẻ

Có thể thấy rằng, những hoạt động cụ thể của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là những yếu tố quan trọng, thiết thực góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân được cải thiện, lối sống được lành mạnh. Tạo điều kiện cho việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo ra được một môi trường gắn bó, thân thiết, gần gũi, lắng nghe được những nguyện vọng, những phản ánh của nhân dân trong cuộc sống.

Ghi nhận tại "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" tại xã thôn Vĩnh Tuy 1, xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) cho thấy, Những năm qua, người dân ở đây đã thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động lớn "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Quảng Bình: Tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng quà cho đại diện thôn Vĩnh Tuy 1 và mong muốn toàn thôn đoàn kết, phát huy truyền thống và xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện

Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng sôi nổi; người dân thực hiện tốt các quy ước về việc cưới, việc tang và lễ hội. Là một trong những thôn nhiều năm liền đạt danh hiệu "Làng văn hóa", tỷ lệ gia đình văn hóa" đạt 98%. Các hoạt động chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái được thực hiện tốt.

Đặc biệt, trong việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhiều người dân đã hiến đất, tài sản, đóng góp kinh phí để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hiệu quả, đạt 9/9 tiêu chí. Bà con nhân dân đoàn kết, cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh.

Quảng Bình: Tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Ảnh 4.

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao bằng khen và tặng quà cho tập thể nhân dân ở khu dân cư Vĩnh Tuy 1

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định: mong muốn mỗi người dân trong các khu dân cư cần nêu cao truyền thống tốt đẹp, cùng nhau chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và phấn đấu đưa khu dân cư chúng ta ngày càng phát triển.

"Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cần phải nỗ lực, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền cần quan tâm hơn nữa để Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với các phong trào thi đua trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội… ông Trần Thắng khẳng định.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ