• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Ba - 2021

Văn hoá 04/08/2020 17:05

(Tổ Quốc) - Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Ba - năm 2021; Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm và tuyên dương các điển hình tiên tiến thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2000 – 2020; Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Địa đạo Hiệp Phổ Nam là những điểm tin văn hóa nổi bật tại Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Ba - 2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baoquangngai.vn)

Ban hành kế hoach xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú".

Kế hoạch được ban hành và triển khai với mục đích xét chọn, tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, hiện đang nắm giữ, truyền dạy, cống hiến to lớn tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, Hội đồng cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021. Đồng thời, khích lệ các cá nhân tiếp tục giữ gìn, lưu truyền, phổ biến, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; nâng cao trách nhiệm, lòng tự hào của nghệ nhân và cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Theo đó, tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" được xét tặng cho cá nhân đạt đủ các tiêu chuẩn: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng, đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật; Có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" (đối với Nghệ nhân nhân dân) và có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên (đối với Nghệ nhân ưu tú).

Theo kế hoạch, việc thực hiện xét tặng được triển khai theo 04 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 31/7 - 14/9/2020); Giai đoạn 2 (từ 15/9 - 25/9/2020); Giai đoạn 3 (từ 26/9 - 16/10/2020); Giai đoạn 4 - Tổ chức Lễ công bố và trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 cho các cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi đạt danh hiệu sau khi có Quyết định phong tặng của Chủ tịch nước.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm và tuyên dương các điển hình tiên tiến thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2000 - 2020

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm và tuyên dương các điển hình tiên tiến thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2000 - 2020.

Theo kế hoạch, Hội nghị tập trung vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện Phong trào giai đoạn 2000-2020 và định hướng thực hiện giai đoạn 2021-2025, cụ thể: Đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Phong trào giai đoạn 2000-2020 (tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Phong trào của Ban chỉ đạo các cấp) và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung và các phong trào cụ thể trong Phong trào; Đánh giá tác động của Phong trào trong đời sống kinh tế - xã hội, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra qua 20 năm triển khai thực hiện Phong trào; Xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện phong trào trong giai đoạn tới.

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Ba - 2021 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baoquangngai.vn)

Cùng với đó, hội nghị cũng tiến hành khen thưởng, biểu dương. Cụ thể, UBND tỉnh khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu từ tỉnh đến cơ sở có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Phong trào giai đoạn 2000 - 2020.

Cũng theo nội dung kế hoạch, hội nghị cấp xã sẽ tổ chức xong trước ngày 15/8/2020; Hội nghị cấp huyện (tổ chức xong trước ngày 15/9/2020); Hội nghị cấp tỉnh được tổ chức trong tháng 11/2020.

Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Địa đạo Hiệp Phổ Nam

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 31/7 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Địa đạo Hiệp Phổ Nam (xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Quyết định, Khu vực bảo vệ di tích được xác định cụ thể tại biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo bệ di tích trong hồ sơ khoa học di tích.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc bảo vệ di tích cấp tỉnh của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành đối với Di tích. Đồng thời, giao UBND huyện Nghĩa Hành: Tổ chức đón bằng xếp hạng Di tích lồng ghép vào sự kiện có ý nghĩa tại địa phương; Tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới bảo vệ và quản lý di tích; Thực hiện việc quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo đối với di tích theo đúng quy định của Nhà nước./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ