• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quy định mới của Bộ Chính trị về đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân

Thời sự 10/10/2023 09:22

(Tổ Quốc) - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 124-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quy định mới của Bộ Chính trị về đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân - Ảnh 1.

Theo Quy định 124, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung kiểm điểm chung, còn phải kiểm điểm về khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Quy định 124 gồm 4 chương, 19 điều, sẽ thay thế Quy định 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quy định 124 đưa ra 2 yêu cầu cụ thể về kiểm điểm, đánh giá, gồm: Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên; bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, đạt được kết quả thực chất.

Quy định mới cũng nêu rõ các quan điểm, nguyên tắc của việc kiểm tra, đánh giá. Đó là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm, phương pháp trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là hiệu quả công việc. 

Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Kết hợp chặt chẽ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Quy định 124 quy định rõ việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân.

Một trong những nội dung mới mà cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý phải kiểm điểm là “công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; năng lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Cùng với đó là kiểm điểm về “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân”. Yêu cầu kiểm điểm với cá nhân đảng viên liên quan đến phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc…

Theo Quy định 124, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung kiểm điểm chung, còn phải kiểm điểm về khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ; trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng là nội dung kiểm điểm mới với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Quy định mới của Bộ Chính trị còn quy định rõ, cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, cá nhân phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm khi có dấu hiệu vi phạm; để xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận quan tâm; có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; Phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm khi có vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng; biểu hiện "lợi ích nhóm", tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; có tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý bị kỷ luật, khởi tố; trì trệ, yếu kém, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quy định 124 giữ nguyên 4 mức độ, gồm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ nhưng quy định rõ tiêu chí xếp loại, trong đó lưu ý đánh giá phải “bằng sản phẩm cụ thể”.

Cụ thể, tập thể không có tổ chức trực thuộc hoặc thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật mới được đạt “xuất sắc”. Cá nhân để xếp “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; có ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, ngoài tiêu chuẩn chung thì 100% cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó có ít nhất 70% số đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên), mới được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng./.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ