• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ra mắt 2 cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Văn hoá 17/01/2024 09:49

(Tổ Quốc)- NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt 2 cuốn sách, gồm “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của TS. Trần Viết Hoàn, và “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do GS. Đặng Xuân Kỳ chủ biên.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng. Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, Người luôn tự rèn luyện và nêu một tấm gương đạo đức mẫu mực, có tính nhất quán từ lời nói đến việc làm, từ việc lớn đến việc nhỏ.

Ra mắt 2 cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Bìa sách "Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời"

Cuốn sách "Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời" của TS. Trần Viết Hoàn được xuất bản lần thứ 7 có sửa chữa, bổ sung, gồm các bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực và sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng như sinh hoạt đời thường của Người.

Các bài viết giúp người đọc hiểu rõ hơn công lao to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, về tấm gương đạo đức thanh cao của Người, như: “Tư cách một người cách mệnh" trong tác phẩm “Đường cách mệnh”; “Lời kêu gọi cứu nước, cứu dân của Bác Hồ”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết”, “Làm theo Di chúc của Người và giữ trọn lời thề với Người”, “Quán triệt và làm theo đạo lý làm người của Bác Hồ”, “Khắc sâu lời Bác Hồ dạy: Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”…

Những lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là sự kết tinh những giá trị đạo đức, nhân văn của Người, là vũ khí để nhân dân ta đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức hiện nay.

"Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh" là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc ta và toàn thể nhân loại. Được hình thành từ những ngày đầu bôn ba tìm đường cứu nước và phát triển trong suốt cuộc đời hoạt động không mệt mỏi, hệ thống phương pháp Hồ Chí Minh đã trở thành phương pháp cách mạng Việt Nam; phong cách của Người là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách cán bộ cách mạng, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Ra mắt 2 cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Cuốn sách "Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh" được xuất bản lần thứ 3

Đi sâu nghiên cứu phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, có thể thấy rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Người, hiểu rõ vì sao nhân cách Hồ Chí Minh đã trở thành một sức mạnh vô địch, chinh phục trái tim, khối óc của triệu triệu con người.

Năm 1997, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do GS. Đặng Xuân Kỳ chủ biên. Năm 2010, cuốn sách được xuất bản lần thứ hai. Năm nay, do nhu cầu bạn đọc và nhằm góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuốn sách được xuất bản lần thứ ba.

Cuốn sách “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” gồm 3 chương: “Phương pháp và phương pháp cách mạng”, “Hệ thống phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh” và “Phong cách Hồ Chí Minh”.

Các tác giả đã cố gắng làm rõ những nội dung của phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, tính thống nhất, mối quan hệ giữa phương pháp Hồ Chí Minh với phương pháp cách mạng Việt Nam, phong cách Hồ Chí Minh với phong cách của những người cộng sản chân chính...

Cuốn sách khẳng định tầm quan trọng của việc vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, nhằm góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ