• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sáu điều chỉnh chính trong tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Giáo dục 07/11/2018 06:35

(Tổ Quốc) - Nhằm giảm áp lực và tốn kém cho xã hội, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh ĐH, CĐ, và cung cấp thông tin phản hồi về chất lượng giáo dục phổ thông... Bộ GDĐT công bố những nội dung cơ bản của phương án tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Theo phương án tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, cách thức triển khai Kỳ thi sẽ được điều chỉnh ở một số khâu: Ra đề thi, công tác coi thi, công tác tổ chức thi, công tác chấm thi, công bố kết quả thi và phương thức sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp. Cụ thể:

Đề thi: nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12, bảo đảm phù hợp với năng lực học sinh phổ thông, có độ phân hóa phù hợp. Quá trình xây dựng đề thi sẽ tăng cường công tác thử nghiệm để từng bước chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi thi; huy động câu hỏi thi đề xuất từ nhiều nguồn, nhất là chú trọng câu hỏi thi từ nguồn đề xuất của các giáo viên, giảng viên, chuyên gia. Quy trình xây dựng đề thi chính thức sẽ chú trọng cải tiến khâu phản biện và thẩm định để bảo đảm đề thi phù hợp với yêu cầu kỳ thi THPT quốc gia cả về độ khó và độ cân bằng giữa các mã đề.

Công tác coi thi: mỗi tỉnh tiếp tục tổ chức một Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì; điều động cán bộ giảng viên trường ĐH, CĐ tham gia phối hợp theo nguyên tắc các trường địa phương nào thì không tham gia phối hợp tại địa phương đó.

Quá trình tổ chức thi: để tăng cường bảo mật, Phó Trưởng điểm thi là cán bộ trường ĐH, thư ký và cán bộ PA03 có trách nhiệm quản lý đề thi, bài thi tại điểm thi và chuyển giao về hội đồng thi; túi dựng bài thi được niêm phong bằng giấy mỏng chuyên dụng, dùng một lần. Đáng chú ý, tại các điểm thi và hội đồng thi sẽ đặt camera giám sát phòng chứa tủ đựng đề thi và bài thi 24/24 giờ.

Sáu điều chỉnh chính trong tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 - Ảnh 1.

Sáu điều chỉnh chính trong tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Công tác chấm thi, trong đó công tác chấm thi trắc nghiệm sẽ do Bộ GDĐT chủ trì tổ chức chấm tập trung. Các phòng chấm thi sẽ phải đặt camera giám sát 24/24 giờ; cán bộ giám sát chấm trắc nghiệm phải am hiểu về công nghệ thông tin… Phần mềm chấm thi trắc nghiệm sẽ được sửa đổi, nâng cấp theo hướng phân quyền cụ thể và mã hóa dữ liệu để tránh người dùng can thiệp; cán bộ xử lý bài thi không thể biết được mối liên hệ giữa thông tin cá nhân thí sinh với nội dung trả lời trắc nghiệm (đánh phách điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm); người được cấp quyền truy cấp có thể mở được nhưng không sửa được thông tin…

Công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp của Kỳ thi THPT quốc gia 2019: phương án công bố kết quả thi sẽ điều chỉnh theo hướng tăng tính công khai. Bộ GDĐT sẽ công bố thông tin tổng hợp, phân tích kết quả thi cùng các số liệu, biểu bảng thống kê và phổ điểm các môn thi; phối hợp với các hội đồng thi công bố kết quả cho thí sinh.

Sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp: trong xét tốt nghiệp, điểm của các bài thi THPT Quốc gia sẽ chiếm 70%, còn lại 30% là điểm trung bình năm lớp 12 của thí sinh. Đối với mục tiêu kết quả thi làm cơ sở để xét tuyển ĐH, CĐ sẽ điều chỉnh theo hướng tăng cường phát huy tính tự chủ của các cơ sở giáo dục. Thông tin về tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ phải chỉ rõ phương thức tuyển sinh; ngoài việc sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, các trường có thể dùng phương thức khác để tuyển sinh…

Minh Vy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ