• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau sự cố thi THPT Quốc gia 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao công tác bảo mật trong năm 2019

Giáo dục 02/02/2019 15:19

(Tổ Quốc) - Đây là một trong số những điểm mới thuộc dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2019 với một số điểm mới như nội dung thi nằm trong Chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12; Đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh; Tăng cường trách nhiệm của cán bộ các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (gọi chung là trường ĐH, CĐ) trong tổ chức thi và bảo mật đề thi, bài thi; Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh ĐH, CĐ.

Sau sự cố thi THPT Quốc gia 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao công tác bảo mật trong năm 2019 - Ảnh 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường triệt để công tác bảo mật đề thi (Ảnh: VTC)

Đáng chú ý , trong dự thảo lần này, thí sinh tự do, thí sinh GDTX được bố trí dự thi tại một số Điểm thi cùng với thí sinh Giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi (sau đây viết tắt là HSPT) và do Giám đốc sở GDĐT quyết định. Tại các Điểm thi đó, việc lập danh sách để sắp xếp phòng thi (không phân biệt thí sinh tự do, GDTX hay HSPT).

Bên cạnh đó, quy trình ra đề thi cũng được siết chặt. Cụ thể, công tác soạn thảo đề thi, thẩm định, tinh chỉnh theo căn cứ yêu cầu của đề thi, mỗi Tổ ra đề thi có trách nhiệm soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi (chính thức và dự bị) cho một bài thi/môn thi. Việc soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong Quy chế.

Riêng đối với đề thi trắc nghiệm, Ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ GDĐT là nguồn tham khảo quan trọng để soạn thảo đề thi theo quy trình sau: Cán bộ Hội đồng ra đề thi rút các câu hỏi thi trắc nghiệm từ Ngân hàng câu hỏi thi; Trưởng môn đề thi của từng môn thi phân công các thành viên trong Tổ ra đề thẩm định từng câu hỏi thi trắc nghiệm; Tổ ra đề làm việc chung, lần lượt tinh chỉnh từng câu trắc nghiệm và tổ hợp thành đề thi theo đúng yêu cầu về nội dung đề thi được quy định trong Quy chế.

Sau khi tinh chỉnh lần cuối, Trưởng môn đề thi ký tên vào các đề thi và bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng ra đề thi. Cán bộ Hội đồng ra đề thi thực hiện khâu trộn đề thi thành nhiều phiên bản khác nhau. Cuối cùng, tổ ra đề rà soát từng phiên bản của đề thi, đáp án và ký tên vào từng phiên bản của đề thi.

Về công tác bảo quản đề thì, đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của Trưởng điểm và Phó Trưởng điểm là người của trường ĐH, CĐ phối hợp), chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của Công an và những người ký nhãn niêm phong; đồng thời lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong, biên bản phải có đủ họ và tên, chữ ký của Trường Điểm thi và những người chứng kiến.

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày, thời gian tối thiểu lưu dữ liệu của camera thực hiện theo văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế này; có ít nhất 01 công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và 01 cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi của trường ĐH, CĐ (Phó Trưởng điểm thi hoặc thư ký) thường trực đêm tại phòng trong thời gian đề thi, bài thi được lưu tại Điểm thi.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ