• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sẽ kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về công tác gia đình và giáo dục đời sống gia đình

Văn hoá 27/02/2020 10:50

(Tổ Quốc) - Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Phân công quản lý 03 di tích đã được xếp hạng năm 2019 là những điểm tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sẽ kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về công tác gia đình và giáo dục đời sống gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Phú Thọ

Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng cơ chế tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, một số nội dung cụ thể gồm: Các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh; Phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Tiếp tục triển khai hoạt động thu thập dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình theo định kỳ; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống bạo lực gia đình, biểu dương những điển hình, tiên tiến trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác PCBLGĐ ở cơ sở.

Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2020. Theo đó, các nội dung triển khai bao gồm: Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, đặc biệt là nhân kỷ niệm ngày "Quốc tế Hạnh phúc 20/3", ngày "Gia đình Việt Nam 28/6" và ngày "Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11". Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình; Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đời sống gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể, dòng họ, cá nhân vào việc hỗ trợ nguồn lực để giáo dục đời sống gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về công tác gia đình nói chung và giáo dục đời sống gia đình nói riêng…

Phân công quản lý 03 di tích đã được xếp hạng năm 2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc phân công quản lý di tích đã được xếp hạng năm 2019. Theo đó, phân công (đợt 12) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý, phối hợp quản lý và sử dụng đối với các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng năm 2019. Cụ thể: Di tích Lăng mộ và Nhà thờ Trần Đình Bá sẽ do UBND huyện Quảng Điền và UBND huyện Phong Điền trực tiếp quản lý; đơn vị phối hợp quản lý là Bảo tàng Lịch sử. Di tích Địa điểm Lùm Chánh Đông do UBND thị xã Hương Thủy trực tiếp quản lý; đơn vị phối hợp quản lý là Bảo tàng Lịch sử. Di tích Danh nhân Ưng Bình tại Châu Hương Viên do Bảo tàng Lịch sử trực tiếp quản lý; đơn vị phối hợp quản lý là UBND huyện Phú Vang./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ