• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sinh viên phải thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong một năm học

Giáo dục 18/04/2021 18:51

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những nội dung dự thảo Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học Bộ GDĐT đang lấy ý kiến góp ý.

Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học, áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Theo Dự thảo, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên; nâng cao khả năng tư duy logic, kỹ năng đọc, viết, trình bày báo cáo khoa học và các kỹ năng nghiên cứu khác. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm hình thành các ý tưởng, dự án khởi nghiệp góp phần tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong một năm học - Ảnh 1.

Sinh viên nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học (ảnh minh họa)

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên phải phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên. Phù hợp với mục tiêu, nội dung và chương trình đào tạo; định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính mới, sáng tạo và góp phần liên hệ kiến thức đã học vào thực tiễn. Phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động khoa học và công nghệ.

Kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên từ các nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học theo quy định hiện hành. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Sinh viên có trách nhiệm tham gia nghiên cứu đề tài khoa học theo kế hoạch; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, các hoạt động khoa học và công nghệ khác trong các cơ sở giáo dục đại học; chịu trách nhiệm thực hiện chính một đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong một năm học và tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Sinh viên có quyền đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của trường đại học để thực hiện nghiên cứu khoa học; Được nhận hỗ trợ kinh phí tham gia nghiên cứu khoa học theo mức hỗ trợ quy định của cơ sở giáo dục đại học;

Cùng đó, được xét công bố kết quả nghiên cứu trên các kỷ yếu, tạp chí, thông báo khoa học của các cơ sở giáo dục đại học và các phương tiện thông tin khác theo quy định; Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và công bố khoa học theo quy định hiện hành; Ưu tiên xét cấp học bổng; xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nếu đạt thành tích nghiên cứu khoa học; Và được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện theo quy định của các cơ sở giáo dục đại học.

Dự thảo đăng tải lấy ý kiến góp ý đến ngày 14/6/2021.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ