• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sở VHTTDL Bình Dương báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

Văn hoá 13/10/2020 07:53

(Tổ Quốc) - Thực hiện hành kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, ngày 12/10/2020, Sở VHTTDL Bình Dương đã có báo cáo số 189/BC-SVHTTDL về kết quả công tác trên.

Cụ thể, năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch 106/KH-SVHTTDL ngày 23/12/2019 về kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và giao công chức phụ trách pháp chế theo dõi cập nhật, phối hợp với các phòng chuyên môn tự kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Sở để kịp thời báo cáo, kiến nghị những văn bản không phù hợp với văn bản cấp trên, không phù hợp với thực tế của địa phương nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác.

Sở VHTTDL Bình Dương báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: http://dulichbinhduong.org.vn

Trong năm 2020, Sở đã tự kiểm tra các văn bản pháp luật của ngành ở địa phương do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực. Qua đó đã kiến nghị và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 về bãi bỏ toàn bộ các quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao của tỉnh Bình Dương (06 văn bản) và Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 về bãi bỏ văn bản pháp luật do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao của tỉnh Bình Dương (02 văn bản).

Qua công tác kiểm tra, rà soát và kiến nghị bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, hiện nay số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực do Sở quản lý còn hiệu lực là 27 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm các quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Từ tháng 11/2019 đến 9/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật (03 nghị quyết và 03 quyết định) theo luật quy định và thực hiện qua công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị bãi bỏ.

Dự kiến trong tháng 12/2020, Sở trình Ủy ban nhân dân thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương sẽ rà soát và kiến nghị bãi bỏ các văn bản trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đã không còn đối tượng điều chỉnh do đã tổng kết phát triển trong lĩnh vực đến năm 2020.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ