• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

Văn hoá 15/03/2021 15:43

Ngày 15/3, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 801/BVHTTDL-DSVH gửi các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021.

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia - Ảnh 1.

Bảo vật quốc gia Cây đèn đồng hình người quỳ

Theo đó, về bảo vệ bảo vật quốc gia, Bộ VHTTDL đề nghị tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia, trong đó lưu ý: Có biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia. 

Đối với bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các di tích hoặc thuộc sở hữu tư nhân, phải thường xuyên thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa các cơ quan văn hóa, công an và chính quyền sở tại trong việc bảo vệ, phân định rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính. Bên cạnh đó, kịp thời, chủ động báo cáo, thông tin tới cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan về các vấn đề ảnh hưởng đến việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia khi có những diễn biến trong thực tế tác động đến công tác này.

Về bảo quản bảo vật quốc gia: Ưu tiên đầu tư kinh phí cho việc cải tạo, nâng cấp công trình và hạ tầng kỹ thuật kho bảo quản, khu vực trưng bày của bảo tàng và khu vực thuộc di tích - nơi lưu giữ bảo vật quốc gia để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt.

Đồng thời, việc bảo quản bảo vật quốc gia phải được lập thành phương án cụ thể trình cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt; việc thực hiện phải tuân thủ chặt chẽ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và có sự phối hợp, hướng dẫn của các nhà khoa học, chuyên gia về bảo quản căn cứ theo loại hình, chất liệu, tình trạng của từng bảo vật quốc gia.

Về phát huy giá trị bảo vật quốc gia: Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình riêng để quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Đối với việc lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021: Căn cứ Thông tư số 13/2010TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, lựa chọn, lập hồ sơ hiện vật gửi Bộ VHTTDL thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021. Văn bản đề nghị và hồ sơ hiện vật gửi về Bộ VHTTDL trước ngày 31/8/2021 kèm theo Báo cáo về thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia (nếu có bảo vật quốc gia).

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ