• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, liên hoan

Tin từ Cổng Bộ VHTTDL 09/01/2019 20:14

Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, liên hoan và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, liên hoan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: hanoimoi.com.vn)

Theo Bộ VHTTDL việc tổ chức các cuộc thi, hội thi (văn nghệ, thể thao) đã được quy định tại các văn bản: Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 15/03/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng; Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng.

Các cuộc thi, hội thi được tổ chức chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, của các vùng miền trên cả nước, giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ và Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020 ban hành theo Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17/01/2013) của Bộ VHTTDL.

Hoạt động văn nghệ quần chúng đã được chú trọng hướng tới cơ sở, vùng sâu, vùng xa, nòng cốt tham gia các hoạt động là lực lượng diễn viên đến từ các tổ, đội tuyên truyền lưu động, văn nghệ quần chúng của các Trung tâm Văn hóa các cấp; một số liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật truyền thống có đối tượng là nghệ nhân.

Đặc biệt, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ VHTTDL đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ: Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, liên hoan; Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đổi mới về cách thức tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn trong đó chú trọng đề cao văn hóa truyền thống của địa phương; huy động lực lượng tham gia các hoạt động văn hóa bằng chính các hạt nhân ở cơ sở, cụ thể là các diễn viên không chuyên đang sinh sống và hoạt động tại cơ sở; đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng các hoạt động hội thi, liên hoan, hội diễn.

Ngoài ra, tăng cường truyền thông, quảng bá các cuộc thi, liên hoan nhằm huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia sự nghiệp phát triển hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đưa các vở diễn, chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu, đạt giải cao được công diễn phục vụ khán giả, nhất là khán giả tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, liên hoan và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Minh Huyền

NỔI BẬT TRANG CHỦ