• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Văn hoá 19/10/2021 17:08

(Tổ Quốc) - Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội (Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL) vừa ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, công tác tuyên truyền được chú trọng.

Những năm qua, tệ nạn ma túy ở Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma túy mới, ma túy đã trở thành một hiểm họa lớn đối với toàn xã hội, đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của mỗi con người, cộng đồng xã hội. Ma túy làm hủy hoại sức khỏe dẫn đến mất khả năng lao động, suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm thì có tới 70% các vụ án hình sự liên quan đến ma túy và người nghiện ma tuý, hầu hết những vụ mất trật tự công cộng, đâm chém kinh hoàng liên quan tới người nghiện ma tuý. Đặc biệt ma túy còn là nguyên nhân chính và trực tiếp dẫn đến tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS - căn bệnh mà hiện nay chưa có thuốc chữa.

Thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 1452/QĐ-TTg), Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1.

Các hình thức tuyên truyền phòng chống ma túy được áp dụng đa dạng

Kế hoạch chặt chẽ, đồng bộ

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, quản lý của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở; tổ chức tập trung, đồng loạt, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận cao của xã hội, tránh hình thức, phô trương; quan tâm chú trọng các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, đảm bảo có sự phối hợp, tích cực tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Kế hoạch nêu các nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 gồm: Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; cập nhật và tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm ma túy và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phong trào phòng, chống ma túy.

Tổ chức sản xuất, phát hành các sản phẩm tuyên truyền về tác hại của ma túy và các mô hình phòng, chống ma túy.

Tổ chức và triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch với các chương trình kinh tế - xã hội và trên phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp.

Tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho công chức, viên chức và người lao động thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, phổ biến trong các buổi học nghị quyết, các buổi họp cơ quan. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng về công tác phòng, chống ma túy cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch.

Phát động phong trào toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự giác tham gia các hoạt động thiết thực "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6".

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 2.

Nhiều hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy được sử dụng ở các địa phương

Đẩy mạnh truyền thông

Với các đơn vị thuộc khối nghệ thuật, biểu diễn, thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm… lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời cảnh giác về tác hại của ma túy đến từng cá nhân, gia đình và xã hội.

Các đơn vị thuộc khối thể dục thể thao: Lồng ghép tuyên truyền tác hại của ma túy thông qua các sự kiện, hoạt động thể dục, thể thao và các vận động viên có tầm ảnh hưởng tốt trong xã hội.

Các đơn vị thuộc khối đào tạo - trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy; tăng cường mối liên kết giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục phòng, chống ma tuý.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên trong công tác phòng, chống ma túy. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn không ma túy.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác hằng năm. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình kết hợp với triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của Bộ mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật tuyên truyền về phòng, chống ma túy; Tăng thời lượng và dung lượng đưa tin về các quy định về phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống ma túy.

Chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương. Cấp Sở có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp liên ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 3.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao tại cơ sở.

Đưa nội dung phòng, chống ma túy vào Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở nội dung vận động, tuyên truyền, giáo dục xây dựng và là một trong những cơ sở tổ chức bình xét công nhận gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, trường học, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn dân cư.

Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động, mô hình, các gương điển hình của ngành trong công tác phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua đó có tác động mạnh mẽ đến các cấp, các ngành và từng gia đình quan tâm chăm lo giáo dục, quản lý các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy, mối hiểm họa của toàn xã hội.

Khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội thi, hội diễn của các tầng lớp nhân dân, tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, tủ sách lưu động, triển lãm lưu động về phòng, chống ma túy.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ