• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt các biện pháp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa

Văn hoá 10/05/2019 10:00

(Tổ Quốc) - Đây là đề nghị của ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc sở VHTTDL tỉnh An Giang tại Hội nghị triển khai Quyết định số 42/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt các biện pháp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: doisongphapluat.com)

Sáng 09/5, Sở VHTTDL tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo Quy chế này quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quy chế hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo thống nhất công tác phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa đúng quy định pháp luật. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ, tránh chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì hoặc phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất trật tự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung phối hợp bao gồm: Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh; Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; Xử lý theo thẩm quyền những vi phạm sử dụng âm thanh gây tiếng ồn của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Hội nghị đã được nghe các đại biểu trình bày các ý kiến, thảo luận, giải trình những vấn đề vướng mắc trong quản lý âm thanh tiếng ồn trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở VHTTDL cho biết, trong thời gian qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật có nhiều bước phát triển mạnh, rộng khắp ở các địa phương với nhiều loại hình thức đáp ứng được nhu cầu phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cho thuê và sử dụng âm thanh phục vụ nhu cầu văn nghệ giải trí với công suất lớn gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt gây bức xúc trong cộng đồng. Trước tình trên, Sở VHTTDL đã phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy chế quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Khánh Hiệp đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở nghiên cứu các ý kiến, đóng góp của các đại biểu để hoàn thành Dự thảo, các ngành chức năng và 11 huyện, thị xã, thành phố cần có sự thống nhất trong công tác quản lý và triển khai và thực hiện Quyết định; đồng thời mỗi đơn vị cần có hướng xử lý linh động tùy theo đặc điểm tại mỗi địa phương, cùng tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt các biện pháp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đồng thời phối hợp thực hiện công tác truyền thông, giáo dục ý thức trong cộng đồng bằng nhiều hình thức tuyên truyền./.

Lan Phạm (t./h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ