• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tây Ninh phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá gắn với việc thực hiện hương ước, quy ước

Văn hoá 20/10/2020 09:41

(Tổ Quốc) - Sở VHTTDL Tây Ninh vừa có công văn về việc phân bổ và phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá gắn với việc thực hiện hương ước, quy ước và căn cứ để xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa.

Sở VHTTDL Tây Ninh vừa có công văn số 1899/SVHTTDL-VP gửi đến Phòng Quản lý Văn hóa; Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn về việc phân bổ và phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá gắn với việc thực hiện hương ước, quy ước và căn cứ để xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa.

Tây Ninh phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá gắn với việc thực hiện hương ước, quy ước  - Ảnh 1.

Tăng cường tuyên truyền về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá- Ảnh minh hoạ - Báo Tây Ninh

Theo đó, Thực hiện Công văn số 3619/BVHTTDL-PC ngày 02/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc gửi Tài liệu Hướng dẫn thực hiện pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh phân bổ tài liệu và yêu cầu thực hiện như sau:

Nội dung tài liệu được phân bổ bao gồm: Tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố (khu dân cư); Tài liệu hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa.

Số lượng phân bổ là160 cuốn (do Bộ VHTTDL cấp), trong đó: Phòng Quản lý Văn hóa: 20 cuốn; Chuyên viên Pháp chế Sở: 01 cuốn; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố: 5 cuốn; Các xã, phường, thị trấn: 94 cuốn.

Đồng thời Sở yêu cầu Văn phòng Sở phân bổ tài liệu cho các phòng, đơn vị theo số lượng quy định; Phòng Quản lý Văn hóa phân bổ tài liệu cho thành viên Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Tây Ninh; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phân bổ tài liệu cho các xã, phường, thị trấn tại địa phương; Phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá gắn với việc thực hiện hương ước, quy ước và căn cứ để xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa cho các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp huyện.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các xã, phường, thị trấn liên hệ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố để nhận tài liệu; Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung cuốn sách đến người dân, cộng đồng dân cư để tham khảo, thực hiện; Đưa các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá gắn với việc thực hiện quy ước làm căn cứ để xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ