• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Tây Ninh: Tổ chức nhiều hoạt động về công tác gia đình năm 2020

Văn hoá 12/02/2020 11:07

(Tổ Quốc) - Năm 2020, ngành VHTTDL tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động về công tác gia đình, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, từng bước thực hiện mục tiêu chung của chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.

Tây Ninh: Tổ chức nhiều hoạt động về công tác gia đình năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Báo Hànộimới

Cụ thể, ngành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; Quyết định 301/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 về ban hành Kế hoạch phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định 1725/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Bên cạnh đó, tổ chức Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình và Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. Tổ chức các hoạt động truyền thông Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

Đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông thông qua hình thức tuyên truyền cổ động trực quan: băng ron, tờ gấp, tài liệu hỏi đáp, đĩa CD, pa nô, tuyên truyền lưu động... có nội dung tuyên truyền về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; bình đẳng giới; tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Tổ chức Ngày Hội Gia đình tỉnh Tây Ninh năm 2020 và tham gia Tham gia Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ XI năm 2020 tại tỉnh Bình Phước. Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông gia đình tỉnh Tây Ninh; Tham gia giải Bóng bàn, Cầu lông gia đình toàn quốc năm 2020.

Ngoài ra, tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về công tác giáo dục đời sống gia đình cho cơ sở. Tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác gia đình. Tổ chức giao lưu sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. Duy trì cập nhật dữ liệu thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ VHTT&DL quy định việc 8 thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình).

Tiếp tục duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các mô hình: Phòng, chống bạo lực gia đình; Giáo dục đời sống gia đình; Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam; mô hình triển khai thực hiện tiểu Đề án 4 thuộc Đề án 343; mô hình Hỗ trợ xã xây dựng, sửa đổi những quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới; trong đó chú trọng đến hoạt động của Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tại các ấp, khu phố.

Thông qua các hoạt động trên góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, các giá trị đạo đức, lối sống, cách cư xử tốt đẹp trong gia đình Việt Nam, hướng tới "Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội"./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ