• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tây Ninh: Việc xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh

Văn hoá 04/12/2019 11:29

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Tây Ninh đã có Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch 1439/KH-UBND ngày 5/7/2019 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và tổ chức triển khai thực hiện từ tháng 7/2019 đến nay.

Việc xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và các địa phương trong tỉnh, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong các khâu sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến và tiêu dùng để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, có chất lượng đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của nhân dân.

Tây Ninh: Việc xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Tây Ninh

Trong năm 2019, Đội Tuyên truyền Chiếu bóng lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh đã thực hiện 64 buổi chiếu phim tài liệu, 26 buổi chiếu phim phục vụ lưu động với nội dung phong phú. Tổ chức 27 chương trình, trong đó có 16 chương trình văn nghệ hỗ trợ các sở, ban ngành tỉnh phục vụ các chương trình lễ, sự kiện trong năm. Thực hiện 100 buổi văn nghệ phục vụ cơ sở (74 buổi biểu diễn chương trình nghệ thuật), 20 buổi hỗ trợ các đơn vị huyện kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện cấp huyện. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác, nhiếp ảnh, triển lãm giới thiệu quảng bá về hình ảnh con người và quê hương Tây Ninh; thực hiện trưng bày, triển lãm tại chỗ với 07 chuyên đề; triển lãm lưu động với 12 chuyên đề, đón hơn 2.000 lượt khách tham quan;…

Ước thực hiện năm 2019, khách lưu trú đạt 2.930.000 lượt tăng 8,7% so cùng kỳ, đạt 100% so kế hoạch; Tổng doanh thu du lịch 1.100 tỷ đồng tăng 18,2% so cùng kỳ, đạt 100% so kế hoạch.

Đối với việc triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg, trong năm 2019, tỉnh đã tổ chức các hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan thông qua công tác thẩm định, cấp phép các loại hình dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, tiếp nhận đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo thẩm quyền và quy định pháp luật, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác thành tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, đến nay qua công tác kiểm tra chuyên đề, ngành chưa phát hiện tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vi phạm các quy định.

Thông qua việc triển khai thực hiện, một số sở, ngành đã chủ động tiến hành rà soát, nghiên cứu ứng dụng trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ đối với các lĩnh vực liên quan, góp phần đảm bảo việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan.

Công tác tuyên truyền pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan được các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức về quyền lợi hợp pháp cho các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan, người sử dụng và công chúng.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ