• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thái Nguyên: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thư viện

Văn hoá 01/10/2020 16:36

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản 1962/SVHTTDL-TCPC về việc triển khai Luật thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Thái Nguyên: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thư viện - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/nguồn: thainguyen.gov.vn

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng thuộc Sở, đơn vị thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Thư viện, Nghị định số 93/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, đơn vị và các đối tượng liên quan bằng hình thức phù hợp, chú trọng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện; chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới được ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động quản lý Nhà nước về thư viện trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong đó chú trọng tổ chức xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển thư viện, văn hóa đọc; Xây dựng, kiện toàn và củng cố hệ thống thư viện thuộc quyển quản lý; chỉ đạo việc hiện đại hóa thư viện, xây dựng cơ chế phối hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chức để phát triển thư viện và văn hóa đọc; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Thư viện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định./.


Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ