• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh Hóa: Sẽ tổ chức điều tra xã hội học và kiểm tra liên ngành về công tác gia đình

Văn hoá 01/04/2019 10:10

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc triển khai công tác gia đình năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Sẽ tổ chức điều tra xã hội học và kiểm tra liên ngành về công tác gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo đó, các nội dung được UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện bao gồm: tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản có nội dung liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức điều tra xã hội học về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình làm cơ sở dữ liệu về gia đình theo hướng dẫn của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiếp tục duy trì, xây dựng và phát triển các Mô hình, CLB gia đình. Tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong xây dựng Mô hình câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc" trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình các cấp nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Triển khai thí điểm bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về gia đình, tập huấn nghiệp vụ hòa giải tại cơ sở; phối hợp hướng dẫn rà soát, bổ sung, sửa đổi hương ước thôn, bản đảm bảo các ứng xử trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình. Duy trì và nhân rộng mô hình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan", giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công dân thân thiện...

Ngoài ra, xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức hoạt động truyền thông về gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra liên ngành về kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình tại các địa phương. Triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương...

Việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác gia đình nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ