• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Thành lập Bảo tàng – Thư viện và Trung tâm Văn hóa – nghệ thuật tỉnh Kon Tum

04/07/2018 06:00

(Cinet) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Bảo tàng – Thư viện và Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật.

(Cinet) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Bảo tàng – Thư viện và Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Giám đốc Bảo tàng –Thư viện tỉnh và ông Phạm Văn Hân giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh.

Bảo tàng – Thư viện và Trung tâm Văn hóa – nghệ thuật tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 304/QĐ-UBND và Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Kon Tum. Ảnh minh họa (nguồn: baotangkontum.vn)

Theo đó, Bảo tàng - Thư viện có chức năng nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể, kiểm kê, bảo quản, xử lý kỹ thuật... trong lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng, thư viện; cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu; trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa vật thể, tổ chức các hoạt động dịch vụ công thuộc lĩnh vực thư viện, di sản văn hóa; Quản lý, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm kê và lập hồ sơ xếp hạng di tích trên địa bàn toàn tỉnh; Khai thác và sử dụng các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng, hình thành thói quen đọc trong Nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở; Cung cấp các di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Kon Tum đến với các địa phương thông qua đầu mối Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam của Bộ VHTTDL đặt tại tỉnh Kon Tum, trực thuộc Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum.

Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Kon Tum thực hiện các chức năng tuyên truyền cổ động trực quan, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, phát hành phim và chiếu bóng phục vụ nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của Nhân dân; thực hiện cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, cổ động trực quan, triển lãm, điện ảnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Như vậy, sau khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị trực thuộc Sở, hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn 03 đơn vị trực thuộc Sở: Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật (thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Đoàn Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng); Bảo tàng – Thư viện tỉnh (thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Bảo tàng, Thư viện, Ban Quản lý di tích) và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục –thể thao.

Lan Phạm (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ