• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Thanh tra Bộ Công thương chỉ ra hàng loạt "thiếu sót" của trường ĐH Điện lực

Giáo dục 23/05/2020 18:02

(Tổ Quốc) - Bộ Công thương vừa thông tin về kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động sự nghiệp có thu; công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trường ĐH Điện lực.

Theo đó, Trường ĐH Điện lực là một Trường Đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho Ngành và phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Ngành.

Trường Đại học Điện lực hoạt động theo cơ chế tự chủ, Nhà trường được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về: thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính; chính sách học bổng, học phí; đầu tư, mua sắm; cơ chế giám sát. Bên cạnh đó, Trường thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định.

Theo Bộ Công thương, trước ngày 24/9/2015, Trường là đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nên việc kiểm tra, giám sát, phê duyệt quyết toán hàng năm do EVN thực hiện. Từ năm 2016 đến trước thời điểm thanh tra, Bộ Công Thương, Tổng kiểm toán nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo chức năng và đã có kết luận cụ thể.

Đến thời điểm thanh tra, Nhà trường đang thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm toán. Một số kiến nghị đối với Nhà trường đã và đang tiếp tục được thực hiện.

Thanh tra Bộ Công thương chỉ ra hàng loạt "thiếu sót" của trường ĐH Điện lực - Ảnh 1.

Trường ĐH Điện lực để xảy ra hàng loạt sai phạm trong công tác tổ chức, cán bộ, thu - chi tài chính

Kết quả thanh tra cho thấy, trong quá trình hoạt động, Trường còn có một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Trường chưa thực hiện đầy đủ việc báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn thiếu sót, có trường hợp chưa thực hiện đầy đủ quy trình xử lý đơn thư theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn.

Một số trường hợp bổ nhiệm do Trường thực hiện còn chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn; công tác bổ nhiệm lại cán bộ còn có trường hợp chưa đúng về thời hạn theo quy định.

Công tác đào tạo, hợp tác quốc tế còn một số hạn chế, chưa hiệu quả. Một số lớp có số lượng sinh viên theo học ít, không tuyển dụng được hệ hợp tác quốc tế, nhiều chuyên ngành đào tạo sau đại học không đảm bảo cân đối thu học phí với chi phí đào tạo. Công tác rà soát, đối chiếu, kiểm tra phôi, in và phát bằng cho sinh viên thực hiện chưa tốt.

Việc tổ chức thu, chi học phí ở một số khoa, ngành chưa thực sự đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch. Một số hoạt động quản lý sự nghiệp có thu, hoạt động dịch vụ còn chưa chặt chẽ. Một số hoạt động quản lý các nguồn tài chính khác như đầu tư, công nợ, thu chi Quỹ đoàn Thanh niên còn chưa đúng quy định. Chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm hiện trạng đất để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định đối với cả 2 khu đất của Trường.

Việc quản lý, sử dụng một số tài sản của Trường chưa đảm bảo tính hiệu quả. Đến thời điểm thanh tra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trường chưa thống nhất, chưa thanh toán được các chi phí phát sinh có liên quan đến việc sử dụng và quản lý đối với một nửa tầng 2, tầng 3, 4, 5, 6 nhà Q - Cơ sở 2 của Trường.

Tại một số gói thầu mua sắm thiết bị còn chưa thực hiện đúng hình thức lựa chọn nhà thầu; chưa lập đầy đủ các biên bản đóng thầu, mở thầu. Một số gói thầu thực hiện giao nhận hàng hóa, sản phẩm không đúng với thông số kỹ thuật trong hợp đồng; thiếu giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận số lượng, phiếu bảo hành.

Một số công trình, dự án đầu tư xây dựng chưa thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục phê duyệt, tính thừa khối lượng, tính trùng như theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, Đoàn thanh tra đã chỉ ra.

Một số nội dung tố cáo, phản ánh những sai phạm trong công tác tài chính như việc thanh toán bộ chứng từ tổ chức đoàn khách nước ngoài tham dự Hội nghị Khoa học không đúng thực tế, tồn tại việc thu lệ phí thực tập tốt nghiệp và quỹ khoa của Khoa Điều khiển Tự động hóa không đúng quy định là đúng thực tế, có cơ sở.

Thời gian qua, Đại học Điện lực có nhiều cố gắng trong công tác tuyển sinh, đào tạo, từng bước xây dựng uy tín của Trường Đại học đào tạo trong lĩnh vực điện lực, kỹ thuật…

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, năm 2017-2018, Trường còn có một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót về việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động sự nghiệp có thu; công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bộ yêu cầu Nhà trường, ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt kết luận kiểm toán, thanh tra trước đây cần thực hiện tốt những nội dung kiến nghị về công tác phòng chống tham nhũng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác mua sắm thiết bị; công tác sử dụng đất đai; công tác đầu tư, xây dựng...

Bộ cũng yêu cầu lãnh đạo Nhà trường tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân, đơn vị liên quan để xảy ra các hạn chế, thiếu sót trong công tác theo quy định của pháp luật.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ