• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện nhiều "vấn đề" về công tác cán bộ tại Đắk Lắk

Thời sự 22/06/2020 11:06

(Tổ Quốc) - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có Kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Lắk giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/9/2019.

Nhiều tồn tại, hạn chế

Về tuyển dụng công chức tại tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế: Điểm ghi trong một số bài thi, phiếu điểm có sửa chữa nhưng không có chữ ký của 2 giám khảo; Việc chấm điểm, cộng điểm, vào điểm một số bài thi môn kiến thức chung và môn viết chuyên ngành còn có sai sót.

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện nhiều "vấn đề" về công tác cán bộ tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

UBND tỉnh Đắk Lắk. Hình minh họa: Báo Thanh tra

Về bổ nhiệm, nhìn chung UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức đã chấp hành các quy định pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm, nhưng quá trình thực hiện còn có hạn chế, tồn tại.

Cụ thể, về điều kiện, tiêu chuẩn (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh), có 15 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: chưa có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ bậc 3; chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo hoặc hoặc nghiệp vụ chuyên ngành. Ngoài ra, 11 công chức có bằng chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp với vị trí việc làm và 1 trường hợp được tiếp nhận, bổ nhiệm nhưng không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt.

Về điều kiện, tiêu chuẩn (thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, tổ chức), có 85 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, gồm: 13 công chức chưa có trình độ lý luận chính trị, 48 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước phù hợp với ngạch công chức hiện giữ, 28 công chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc B, 25 công chức chưa có chứng chỉ tin học.

Ngoài ra, còn có tồn tại, hạn chế: 2 trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng trước đó không thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt; 1 trường hợp được xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên khi chưa đủ 60 tháng công tác theo quy định; 2 cơ quan, tổ chức chưa cung cấp hồ sơ bổ nhiệm đối với 2 công chức.

Cũng theo Thanh tra Bộ Nội vụ, tại thời điểm thanh tra, 11 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 71 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, hành chính nhà nước.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Với những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức.

Xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với 4 trường hợp (3 trường hợp là viên chức hoặc người có kinh nghiệm công tác được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt và 1 công chức cấp xã có quyết định xét chuyển thành công chức cấp huyện khi chưa đủ thời gian công tác) theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh Đắk Lắk chấm dứt việc sử dụng 71 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chình nhà nước.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ