• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Thu nhập của lao động làm ở các công ty nước ngoài tại Việt Nam đã thay đổi ra sao trong 5 năm qua?

Kinh tế 04/08/2022 11:10

(Tổ Quốc) - Theo Niên giám thống kê 2021 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đã tăng gấp 1,4 lần trong giai đoạn 2015-2020, từ 7,5 triệu đồng/người (2015) lên 10,5 triệu đồng/người (2020).

Niên giám thống kê 2021 của Tổng cục Thống kê mới công bố gần đây chỉ ra rằng, tính đến thời điểm 31/12/2020, số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 là 684,3 nghìn doanh nghiệp (chiếm 79,8% tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động), tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm 2019.

Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 18,5%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,9%; riêng doanh nghiệp Nhà nước giảm 6,9%. Lao động làm việc trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp giảm gần 3% cùng thời điểm trên, trong đó lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,4%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 5,2%; doanh nghiệp Nhà nước giảm 9,2%.

Về thu nhập của người lao động, báo cáo cho biết, thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đã tăng gấp 1,4 lần trong giai đoạn 2015-2020, từ 7,5 triệu đồng/người (2015) lên 10,5 triệu đồng/người (2020).

Thu nhập của lao động làm ở các công ty nước ngoài tại Việt Nam đã thay đổi ra sao trong 5 năm qua? - Ảnh 1.

Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2015-2020. Nguồn: TCTK

Trong số các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ bao gồm doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh nước ngoài. Nhìn chung, mức lương bình quân tháng của người lao động trong hai loại hình doanh nghiệp này cũng có sự chênh lệch đáng kể trong giai đoạn 2015-2020. Theo đó, mức lương của lao động làm trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài cao hơn so với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, mức lương bình quân tháng của người lao động đã tăng gấp 1,4 lần trong vòng 5 năm, từ 7,2 triệu đồng/người năm 2015 lên 10,3 triệu đồng/người năm 2020.

Trong khi đó, ở các công ty liên doanh với nước ngoài, mức lương bình quân tháng của người lao động đã tăng gấp 1,2 lần trong vòng 5 năm, từ 10,4 triệu đồng/người năm 2015 lên 13 triệu đồng/người năm 2020.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho hay, vốn sản xuất kinh doanh bình quân của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 tăng 12,6% so với năm 2019. Trong đó, vốn của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng cao nhất 18,1%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 11,9% (doanh nghiệp cổ phần không có vốn Nhà nước tăng 16,8%); doanh nghiệp Nhà nước tăng 9,9% (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước tăng 6%).

Năm 2020, doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt 27,4 triệu tỷ đồng, tăng 4% so với năm 201. Cụ thể, doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 15,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 8,2 triệu tỷ đồng, tăng 7,1%; doanh nghiệp Nhà nước đạt 3,4 triệu tỷ đồng, giảm 4% (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giảm 1,7%).

Giang Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ