• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Lê Hải An là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Giáo dục 26/01/2019 11:11

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 117/QĐ-TTg ban hành ngày 23/01/2019 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo Quyết định này, ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay thế ông Phạm Mạnh Hùng nghỉ hưu theo chế độ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

Thứ trưởng Lê Hải An là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hàng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Đồng thời Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ; các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hành chính.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ