• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Lãnh đạo cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nêu gương, quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến

Văn hoá 03/03/2021 13:28

(Tổ Quốc) - Sáng 3/3, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch Tài chính; Tổng cục Du lịch; Tổng cục Thể dục, Thể thao; Văn phòng Bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trịnh Ngọc Chung- Quyền Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ công tác của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi là Ban Quản lý) nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, tổ chức sự kiện sẽ hạn chế tổ chức hoặc điều chỉnh về quy mô thực hiện, khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Lãnh đạo cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nêu gương, sâu sát trong công việc, quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc

Trong năm 2021, Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" 19/4; Tổ chức sự kiện Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" từ 18/11 -23/11; Rà soát, sửa đổi Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác phối hợp huy động cộng đồng các dân tộc về hoạt động hàng ngày và lấy ý kiến xây dựng Quy chế phối hợp liên kết giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ủy ban nhân dân các tỉnh trong việc huy động cộng đồng dân tộc về tái hiện hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong năm 2021 cũng sẽ tổ chức Hội nghị kêu gọi, xúc tiến đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của 54 dân tộc (giai đoạn 2) năm 2021; Xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao).

Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng sẽ tập trung Xây dựng đề án phát triển dịch vụ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; phát huy hiệu quả các loại hình dịch vụ đã có; tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan kêu gọi đầu tư, xã hội hóa các loại hình dịch vụ để hoàn thiện hệ thống dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, ưu tiên các dịch vụ, sản phẩm du lịch đặc thù.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Lãnh đạo cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nêu gương, sâu sát trong công việc, quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến - Ảnh 2.

Ông Trịnh Ngọc Chung- Quyền Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc

Kiện toàn, tổ chức ổn định hoạt động thường xuyên của 16-18 nhóm nghệ nhân đồng bào dân tộc sinh sống và hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

Phấn đấu trong năm 2021 đón từ 350.000 đến 450.000 lượt khách tham quan và khách tham gia sự kiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam kiến nghị lãnh đạo Bộ một số nội dung: Sớm làm việc với các Bộ, Ban, ngành có liên quan báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ ổn định mô hình của Ban Quản lý, đặc biệt là nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8196/VPCP-TCCV ngày 12/9/2019 và sửa đổi Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư hoàn thiện các công trình, hạng mục công trình còn đang dở dang tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Làm việc với Bộ Tài chính để xây dựng Nghị định về kinh phí cho đồng bào dân tộc các địa phương được huy động về sinh sống và hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, kiến nghị Lãnh đạo Bộ tạo điều kiện hỗ trợ Ban Quản lý trong các chương trình xúc tiến, quảng bá về du lịch trong nước và quốc tế, hỗ trợ kết nối các Công ty lữ hành và các địa phương đưa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến trong các tour, tuyến nhằm tiếp cận du khách trong nước và quốc tế...

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị như Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng Bộ đã báo cáo các nhiệm vụ phối hợp thực hiện với Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, thời gian qua, lượng khách đến Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày càng tăng, tuy nhiên cần có thêm những sản phẩm du lịch độc đáo hơn, phối hợp chặt chẽ hơn với các công ty lữ hành để thu hút được khách.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam đã chủ động triển khai nhiệm vụ đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lượng hóa công việc trong năm 2021 đồng thời nhận thức rõ việc phối hợp với các địa phương trong việc đưa đồng bào dân tộc về sinh sống tại Làng, đảm bảo mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị cũng như những ý kiến góp ý của các đơn vị tại buổi làm việc và đề nghị Ban Quản lý Làng tiếp thu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề ra những nhóm công việc đề nghị Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam chú trọng thực hiện trong năm 2021, trong đó nhấn mạnh công tác tổ chức, con người. Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý Làng tập trung, nghiên cứu, tranh thủ ý kiến của Bộ Nội vụ, UBND TP Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ, sớm báo cáo Lãnh đạo Bộ để trình cấp có thẩm quyền khẳng định vị trí của Làng, trình Thủ tướng cho phép Làng trực thuộc Bộ VHTTDL theo nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, người lao động...

Đề xuất để trình Thủ tướng ban hành cơ chế, chức năng, nhiệm vụ mới của Làng theo hướng khắc phục những hạn chế, bất cập.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Lãnh đạo cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nêu gương, sâu sát trong công việc, quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng nhấn mạnh, Lãnh đạo Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nêu gương, sâu sát trong công việc, quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến. Từ đó, xây dựng một đội ngũ cán bộ công chức đoàn kết, tận tâm tận lực. Đồng thời lãnh đạo Làng phải nghiên cứu để có quy chế, quy định nên ký cam kết giữa Lãnh đạo Làng với các đơn vị, có nhận xét cán bộ theo tiêu chí định lượng công việc để tạo sự công bằng. Mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động phải suy nghĩ, trăn trở với công việc. Chú ý giữ kỷ cương, đoàn kết nội bộ.

Ngoài các nhiệm vụ mà Ban Quản lý Làng đã đề ra, Thứ trưởng yêu cầu, việc đầu tiên là nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặc biệt là nội dung về VHTTDL, Nghị quyết của Đảng Bộ VHTTDL để đề ra Chương trình hành động của Làng trong 5 năm tới. Chương trình hành động phải có đầu việc, tiến độ, lộ trình, đảm bảo tính tổng thể và quý I phải xây dựng xong dự thảo, báo cáo Lãnh đạo Bộ để từ đó triển khai thực hiện.

Tham mưu Lãnh đạo Bộ phối hợp với 16 tỉnh có đồng bào sinh sống tại Làng tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 5 năm thực hiện việc đưa đồng bào đến làng, đưa phương hướng tổ chức bền vững, ký quy chế phối hợp. Chương trình hợp tác, tạo sự đa dạng trong sản phẩm, hoạt động tại Làng. Chú ý nhiều hơn đến khu làng văn hóa dân tộc coi đây là trụ cột trong phát triển Làng, gắn với đó đề xuất cơ chế cho nghệ nhân, xin trợ cấp cho nghệ nhân.

Sử dụng, phát huy hiệu quả tối ưu các nguồn đầu tư, trong đó có nguồn nhà nước, rà soát thanh quyết toán các chương trình đã triển khai, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham ô. Trong năm 2021 phải đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn, giải ngân đúng tiến độ.

Chủ động làm việc với các Vụ của Bộ Kế hoạch đầu tư, Ủy ban dân tộc để ủng hộ chương trình đầu tư vào Làng. Đồng thời chuẩn bị cho chương trình Hội nghị thu hút đầu tư vào tháng 6/2021.

Tập trung cùng ngành du lịch, văn hóa phát triển sản phẩm du lịch, sản phẩm văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc, chủ động xây dựng thương hiệu đồng thời mở rộng các hoạt động quảng bá. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp các đơn vị của Làng, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ, Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra./.

Tin - Hà An; ảnh - Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ