• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thúc đẩy phát triển Công nghiệp văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam

Văn hoá 22/12/2023 07:19

(Tổ Quốc) - Lần đầu tiên, Bộ VHTTDL tham mưu Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa (sau đây gọi tắt là Hội nghị). Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển Công nghiệp văn hóa và một số kết quả thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) là đơn vị chuẩn bị nội dung, kịch bản và xây dựng báo cáo trung tâm tại Hội nghị. Nhân dịp này, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng đã chia sẻ với chúng tôi những kỳ vọng về phát triển Công nghiệp văn hóa sau Hội nghị.

+ Thưa Cục trưởng, xin ông cho biết Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?

Cục trưởng Trần Hoàng: Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa.

Thúc đẩy phát triển Công nghiệp văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam - Ảnh 1.

Điện ảnh là lĩnh vực nhiều dư địa để phát triển công nghiệp văn hóa

Đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa và một số kết quả thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện Quyết định số 3636/QĐ-BVHTTDL về Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Toàn quốc về Phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện các nội dung, báo cáo sẽ trình bày tại Hội nghị.

Dự kiến, 7 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành đều có các bài tham luận liên quan đến nội dung quản lý, ngoài ra, chúng tôi cũng đã nhận được 15 tham luận của các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Ba trung tâm thực hiện Công nghiệp Văn hóa của cả nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng sẽ có những báo cáo chuyên đề về thực hiện Công nghiệp Văn hóa trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Trong đó, đánh giá thực trạng phát triển của từng lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp văn hóa (điện ảnh; du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; quảng cáo; kiến trúc; thiết kế; xuất bản; thời trang; truyền hình và phát thanh; phần mềm và các trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ). Xác định các khó khăn, vướng mắc cũng như đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới, trong đó chú trọng việc tập trung phát triển các lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm để đẩy mạnh đầu tư và thu hút đầu tư phát triển.

Nâng cao nhận thức, tăng cường sự liên kết, hợp tác, phối hợp giữa các Bộ, ngành có liên quan, giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp cũng như toàn thể nhân dân cùng chung tay để đưa các ngành Công nghiệp văn hóa trở thành một trong những trụ cột kinh tế của cả nước.

+ Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 bao trùm 12 ngành Công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, nội dung hội nghị lần này có ưu tiên tập trung thảo luận những lĩnh vực đang có tiềm năng phát triển không, thưa ông?

Thúc đẩy phát triển Công nghiệp văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam - Ảnh 2.

Nghệ thuật biểu diễn là 1 trong 6 lĩnh vực trọng tâm trong phát triển công nghiệp văn hóa

Cục trưởng Trần Hoàng: Các nội dung tại Hội nghị sẽ được thảo luận sâu, kỹ và tìm ra những giải pháp hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển 12 ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam; bảo đảm phát huy vai trò của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và khơi thông nguồn lực phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng; chú ý đến giải pháp tăng cường đóng góp vào GDP, phát triển kinh tế-xã hội của các ngành Công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất tập trung vào 6 lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng và nhiều dư địa phát triển là: điện ảnh; du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế; phần mềm và các trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ. Đây là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh mà chúng ta có thể thúc đẩy mạnh mẽ.

+ Việt Nam được đánh giá là có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp văn hóa, tuy nhiên, thành tựu của chúng ta chưa đạt được tương xứng với tiềm năng. Theo ông, đâu là rào cản để nước ta có thể phát triển Công nghiệp Văn hóa như các nước trong khu vực?

Cục trưởng Trần Hoàng: Tôi cho rằng 12 ngành Công nghiệp căn hóa bao gồm rất nhiều vấn đề, cũng có những tồn tại, hạn chế đặc thù của riêng từng ngành.

Tuy nhiên, nhìn chung, chúng ta vẫn còn những rào cản về cơ chế, chính sách. Mỗi lĩnh vực có đặc thù riêng và phải có cơ chế đặc thù. Cùng với đó là cơ chế khuyến khích đầu tư, thuế và hỗ trợ bước đầu cũng như đầu tư chiều sâu.

Thứ hai là bài toán làm thế nào khai thác văn hóa để làm kinh tế mà vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc, duy trì "sức mạnh mềm" quốc gia.

Thứ ba là nguồn lực về con người, một yếu tố rất quan trọng cần sự quan tâm. Từ khâu đào tạo, hướng nghiệp và các chính sách đãi ngộ cho những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo.

Ngoài ra còn có hạn chế về xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu và những vấn đề khác chúng tôi sẽ đề cập cụ thể trong báo cáo trung tâm tại Hội nghị.

Thúc đẩy phát triển Công nghiệp văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Trần Hoàng- Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

+ Ông có kỳ vọng như thế nào về kết quả của Hội nghị?

Cục trưởng Trần Hoàng: Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và đại biểu một số hội, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sỹ và các doanh nghiệp sẽ đánh giá, chia sẻ về kết quả phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực được giao; chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quản lý, đầu tư; nêu những rào cản, thách thức và đề xuất phương hướng, giải pháp và các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ có chỉ đạo quyết liệt, định hướng phát triển có trọng tâm, trọng điểm các ngành Công nghiệp văn hóa đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, các địa phương có các giải pháp và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Công nghiệp văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Việt Nam.

Ngoài ra, Quyết định số 1755 nêu rõ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đôn đốc, đẩy mạnh phát triển Công nghiệp văn hóa. Thực tế, các bộ, ngành cũng đã có sự phối hợp, trao đổi, báo cáo thường xuyên. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng sau Hội nghị, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương sẽ có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ hơn nữa.

+ Xin cảm ơn ông!

Hồng Hà (thực hiện)

NỔI BẬT TRANG CHỦ