• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực văn học

Văn hoá 21/06/2021 15:18

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 1907/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch phối hợp công tác giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn với Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021.

Kế hoạch nhằm thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý nhà nước hoạt động văn học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực văn học. Phát triển Văn học theo đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời nắm bắt tình hình hoạt động văn học nhằm phục vụ cho việc xây dựng chính sách, chương trình, đề án về phát triển văn học.

Về hoạt động khảo sát tình hình văn học tại một số địa phương, các đơn vị sẽ triển khai nội dung: đánh giá tình hình hoạt động văn học; hoạt động hỗ trợ sáng tác văn học của cơ quan quản lý Nhà nước và những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức các trại sáng tác về văn học trong thời gian qua ở địa phương; công tác triển khai Chương trình phối hợp về hoạt động văn học hàng năm giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật ở địa phương; công tác phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và các đoàn thể chính trị, xã hội với hoạt động Văn hóa nghệ thuật.

Các nội dung được triển khai vào Quý III và IV/2021. Cụ thể, Đợt I sẽ diễn ra tại Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn; Đợt II diễn ra tại Đà Nẵng và Gia Lai; Đợt III diễn ra tại Hòa Bình và Sơn La.

Ngoài ra, theo Kế hoạch, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ chủ trì triển khai xây dựng Đề án nâng cao năng lực về sáng tác và lý luận, phê bình văn học giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030./.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ