• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực hiện quy trình bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thời sự 03/02/2021 17:26

(Tổ Quốc) - Ngày 2/2, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã họp Kỳ thứ nhất. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Thực hiện quy trình bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 1.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Ảnh UBKTTW

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung: Thực hiện quy trình bầu các nhân sự Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phân công nhiệm vụ đối với các nhân sự Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng thời, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng triển khai xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26.7.2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 31/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ Nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

16. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long.

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Được biết, Các Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử trong nhiệm kỳ này là: ông Hồ Minh Chiến, ông Nghiêm Phú Cường (Phó Chủ nhiệm), ông Đoàn Anh Dũng (Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm UB), bà Trần Thị Hiền, ông Nguyễn Quốc Hiệp, ông Nguyễn Văn Hội, ông Nguyễn Văn Hùng (Phó Chủ nhiệm), ông Vũ Khắc Hùng, ông Tô Duy Nghĩa, ông Võ Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Nhân, ông Nguyễn Minh Quang, ông Trần Đức Thắng (Phó Chủ nhiệm), ông Hoàng Văn Trà (Phó Chủ nhiệm), ông Cao Văn Thống.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới có thêm 3 Ủy viên mới: ông Hoàng Trọng Hưng - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ