• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề

Giáo dục 08/10/2018 14:28

Đó là một trong các nội dung của Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh trình độ trung cấp và Chương trình môn học Tiếng Anh trình độ cao đẳng thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đang được Bộ LĐTBXH lấy ý kiến.

Tại Dự thảo này, Tiếng Anh sẽ là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng. Môn học này trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

Chương trình môn học theo quy định trong dự thảo được áp dụng cho tất cả các ngành, nghề đào tạo trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Đối với chương trình đào tạo cao đẳng, sau khi học xong môn học này, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

Về kiến thức, sử dụng được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm, nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp; có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

Theo dự thảo, nội dung môn học gồm 15 bài học với tổng cộng 120 giờ học, mỗi bài học 8 giờ gồm các giờ học lý thuyết, thực hành, thảo luận, bài tập và kiểm tra.

Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề - Ảnh 1.

Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề (ảnh: vov.vn)

Đối với chương trình đào tạo trung cấp, sau khi học xong môn học này, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

Về kiến thức: Sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể; tự giới thiệu bản thân và người khác; trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè; mô tả các hoạt động hàng ngày và sở thích...; giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp; Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

Nội dung môn học theo dự thảo gồm 10 bài học với tổng số giờ học 90 giờ, bao gồm các giờ học lý thuyết, thực hành, thảo luận, bài tập và kiểm tra.


Quỳnh Nga

NỔI BẬT TRANG CHỦ