• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật

Văn hoá 07/07/2023 22:43

(Tổ Quốc) - Chiều 7/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã đồng tổ chức Hội nghị giao ban với Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương 6 tháng đầu năm 2023.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân chủ trì Hội nghị.

Đánh giá khái quát tình hình văn học, nghệ thuật và một số hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo Vụ Văn hóa-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hoạt động sáng tạo, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, với các hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của công chúng.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật - Ảnh 1.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại Hội nghị

Nhiều tác phẩm được in ấn, triển lãm, biểu diễn, nhiều chương trình nghệ luật được dàn dựng công phu, có chất lượng. Phong trào văn học, nghệ thuật quần chúng ở cơ sở được quan tâm, đầu tư. Hoạt động của các đơn vị nghệ thuật tiếp tục được phục hồi. Các loại hình nghệ thuật có những tìm tòi, đổi mới đáng trân trọng.

Liên hiệp và các hội đã có nhiều nỗ lực, sáng kiến để xây dựng các chương trình phối hợp, liên kết theo nhóm, hình thành các kế hoạch hoạt động hướng về cộng đồng, đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng, nhất là công chúng trẻ, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được Liên hiệp và các hội, các đơn vị nghệ thuật hưởng ứng tích cực, tạo động lực lan tỏa trong đời sống xã hội.

Hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Hội đồng Lý luận phê bình do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đi vào hoạt động ổn định, tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phản biện, xét giải thưởng, triển khai các sinh hoạt chuyên môn, đề tài, hội thảo, tư vấn cho Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức thành công tọa đàm “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam”. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Liên hiệp và các hội được tăng cường, thúc đẩy với những sáng kiến thiết thực. Nhiều hội tổ chức thành công các cuộc thi, giao lưu, liên hoan nghệ thuật quốc tế và khu vực tại Việt Nam, tích cực cử đoàn, gửi tác phẩm tham dự các hoạt động văn học, nghệ thuật tại nước ngoài, góp phần quảng bá văn học, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam; lãnh đạo Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn... đã báo cáo những kết quả đạt được, điểm sáng trong hoạt động VHNT nửa đầu năm 2023. Các đại biểu trao đổi ý kiến làm rõ thực trạng, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp góp phần vào phát triển văn học, nghệ thuật đất nước thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông làm rõ hơn một số vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng của các Cục, Vụ và các Hội chuyên ngành. Thứ trưởng nghề nghị, trong thời gian tới, các Cục, Hội chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong nửa cuối năm 2023.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật - Ảnh 2.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết Hội nghị giao ban diễn ra trong bối cảnh Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa thành công rất tốt đẹp nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đảng, thực hiện nghị quyết từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trong thời gian vừa qua, các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật đã có những chuyển biến khởi sắc.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2023 là năm quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều nội dung về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Năm 2023 cũng là năm các Hội Văn học, Nghệ thuật Chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội được hơn nửa nhiệm kỳ.

Đây cũng là thời điểm văn học, nghệ thuật nước nhà có nhiều hoạt động, kỷ niệm lớn và quan trọng như Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam; tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;" chuẩn bị cho việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI, 2014) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...

"Sáu tháng đầu năm 2023, Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học, Nghệ thuật Chuyên ngành Trung ương đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nỗ lực, đạt được nhiều thành tích,” Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị

Để phát huy những thành tích đã đạt được, từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị thời gian tới, Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học, Nghệ thuật Chuyên ngành Trung ương và các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật cho đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ; đặc biệt là kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc và bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp và các hội sẽ tiếp tục chủ động, tích cực trong phối hợp triển khai, thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo, kết luận của Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Liên hiệp và các hội sớm tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, rà soát lại nội dung hoạt động, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình công tác năm và cả nhiệm kỳ; kiện toàn tổ chức, nhân sự các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định; chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam (25/7/1948-25/7/2023); tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ tích cực tham gia hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Liên hiệp và các Hội tiếp tục tăng cường vai trò tư vấn, phản biện xã hội, tham gia tích cực cùng các bộ, ngành liên quan trong xây dựng các văn bản hướng dẫn thực thi pháp luật, kiến nghị các cơ chế, chính sách, từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý cho văn học, nghệ thuật phát triển.

Liên hiệp và các Hội tiếp tục quan tâm, đầu tư chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm cho hoạt động thông tin, tuyên truyền; công tác lý luận, phê bình; tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật./.


Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ