• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021)

Văn hoá 21/05/2021 14:12

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1581/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) trên kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV).

Theo đó, nội dung của kế hoạch là xây dựng chương trình giao lưu nghệ thuật "Hạnh phúc Gia đình Việt" trên kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam - VOVTV (không tổ chức khán giả). Chương trình gồm 03 phần: Sưởi ấm ngôi nhà bạn; Giữ lửa hạnh phúc; Gia đình bình an-Xã hội hạnh phúc (có kịch bản riêng)với thời lượng phát sóng 60 phút, dự kiến thời gian phát sóng vào ngày 27 tháng 6 năm 2021.

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/

Chương trình nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình. Bên cạnh đó tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến gia đình, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu về nội dung tuyên truyền được xây dựng đảm bảo kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu các giá trị văn minh, tiến bộ, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển gia đình Việt Nam trong tình hình mới. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai, cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch theo quy định. Đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch, trong đó: Xây dựng và cung cấp thông tin, lịch trình các sự kiện, hoạt động theo nội dung của Kế hoạch; Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; Phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021) của Bộ VHTTDL nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác gia đình đối với sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây dựng văn hóa gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Thông qua các hoạt động nhằm tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình, dân tộc bên cạnh việc tiếp nhận có chọn lọc các giá trị nhân văn, tiến bộ trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chi tiết văn bản tại đây

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ