• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản QPPL ngành VHTTDL năm 2023

Pháp luật 31/05/2023 11:38

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế và quán triệt văn bản QPPL ngành VHTTDL năm 2023 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần triển khai hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/06/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng thời quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của ngành đến các cán bộ, công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch khối địa phương. Gắn việc phổ biến với thi hành pháp luật, đảm bảo phù hợp với thực tiễn để từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Hội nghị tập huấn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2023 tại Lạng Sơn (Hội nghị phía Bắc, gồm các tỉnh từ Quảng Trị trở ra) và đầu tháng 7/2023 tại Phú Yên (Hội nghị phía Nam, gồm các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào).

Tại Hội nghị, các học viên sẽ được tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, nâng cao trình độ, nghiệp vụ pháp chế với các nội dung cụ thể gồm: Tiếp tục quán triệt, triển khai các chính sách, pháp luật liên quan (Kế hoạch triển khai Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ban hành theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách…).

Tiếp tục triển khai các Đề án của Thủ tướng Chính phủ: Đề án"Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" (ban hành theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022); Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" (ban hành theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022); Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" (ban hành theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022) bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và triển khai có hiệu quả Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026" (ban hành theo Quyết định số 3853/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình như: Điện ảnh; phòng, chống bạo lực gia đình; quyền tác giả và quyền liên quan; thư viện; thể dục, thể thao; du lịch; hoạt động nghệ thuật biểu diễn; hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo; điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch…. Thực tiễn hoạt động xây dựng, thi hành văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Bên cạnh đó là nội dung trao đổi, giải đáp nghiệp vụ.

Đây là Hội nghị tập huấn mang tính thực tiễn, trang bị kiến thức giúp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Từ đó góp phần nâng cao trình độ, nghiệp vụ về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho công chức ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch khối địa phương.

>> Xem văn bản tại đây./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ