• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị TƯ 10, bàn nhiều nội dung quan trọng

Thời sự 16/05/2019 08:41

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp tại hội nghị TƯ 10.

Thực hiện chương trình làm việc cả nhiệm kỳ khóa 12, trong các ngày từ 16-18/5, tại Hà Nội, Ban chấp hành TƯ Đảng họp, thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị TƯ 10, bàn nhiều nội dung quan trọng - Ảnh 1.

Hội nghị TƯ 10 sẽ bàn nhiều nội dung quan trọng của Đảng và đất nước. Ảnh: Các đại biểu dự hội nghị TƯ 9 vào tháng 12/2018

Tại hội nghị, Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12 nghe báo cáo và thảo luận các nội dung quan trọng:

+ Đề cương Báo cáo chính trị và Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Sau một quá trình bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện, các dự thảo Báo cáo này sẽ trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 được tổ chức vào đầu năm 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị TƯ 10, bàn nhiều nội dung quan trọng - Ảnh 2.

+ Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Những dự thảo văn kiện này, khi hoàn thành sẽ trình Đại hội 13 của Đảng.

+ Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (sẽ trình Đại hội 13 của Đảng).

+ Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 11) về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa 12 về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Ban chấp hành TƯ cũng nghe báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải quyết từ sau hội nghị TƯ 9 đến nay; nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Theo VOV

NỔI BẬT TRANG CHỦ