• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Thời sự 20/12/2023 15:13

(Tổ Quốc) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo thực hiện trong Quý IV/2023…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị.

Các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, toàn diện các mặt công tác đề ra, giữ vững thế chủ động chiến lược, môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, đã tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2023. Trong đó, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin, truyền thông, kinh tế - xã hội, tôn giáo và an ninh mạng; bảo đảm ổn định chính trị, không có điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, nhận diện, phòng chống tội phạm, kéo giảm tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng CAND đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, hành động của tổ chức đảng, cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị, đảng viên, cán bộ.

Hội nghị thống nhất đánh giá cao kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại – xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, duy trì ổn định an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hội nghị cũng thống nhất đưa ra trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với 03 nhóm mục tiêu, 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 03 giải pháp trọng tâm, đột phá đã đề ra từ năm trước với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và ngành Công an nước nhà.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương là tập thể luôn luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đã để lại nhiều kết quả và dấu ấn nổi bật, thể hiện cao nhất trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

"Các đồng chí hành động rất vất vả nhưng cũng rất đáng vinh dự, tự hào", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đề cập đến nét nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư cho rằng, dân gian hay gọi đây là các "đại án", mà nếu không có bản lĩnh, không có phương pháp đúng, cán bộ không gương mẫu thì cũng không làm được. Đây là nhiệm vụ đôi khi âm thầm không mấy ai biết, nhưng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng - là giặc nội xâm - cần làm không ngừng, không nghỉ.

Liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong của Công an đơn vị, địa phương, Tổng Bí thư hoan nghênh Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an kiên trì chỉ đạo triển khai có hiệu quả đề án kiện toàn bộ máy tổ chức bên trong tinh, gọn, mạnh, đáp ứng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, qua đó đã giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1.300 đơn vị cấp đội. Đảng bộ Công an Trung ương luôn là đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, bảo đảm thống nhất cao về ý chí, nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần chủ động nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và tích cực, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ. Quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục nỗ lực phấn đầu, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 

Đảng ủy Công an Trung ương tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, với quyết tâm chính trị cao, lực lượng Công an Trung ương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy, giao phó; thường xuyên quan tâm, xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ