• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Du lịch 20/01/2022 10:27

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021, nội dung kiến nghị như sau:

1. Đề nghị Chính phủ sớm thông qua Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch để giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động ngành du lịch.

2. Kiến nghị Bộ VHTTDL hướng dẫn việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch của các địa phương phù hợp với quy định của Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn có liên quan để có cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, quảng bá và thực hiện các chính sách phát triển du lịch địa phương.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 4977/BVHTTDL-VP ngày 31/12/2021 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, như sau:

1. Về đề nghị thông qua Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch để giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động ngành du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021, sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/10/2021, theo đó, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% đến hết ngày 31/12/2023.

2. Về đề nghị hướng dẫn việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch của các địa phương phù hợp với quy định của Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn có liên quan để có cơ sở thực hiện công tác xúc tiến, quảng bá và thực hiện các chính sách phát triển du lịch địa phương.

Tại khoản 1 Điều 70 Luật Du lịch năm 2017 quy định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch như sau: "Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động".

Thực hiện khoản 1 Điều 70 Luật Du lịch, ngày 12/12/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, trong đó, tại Điều 1 quy định: "Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch". Đồng thời, tại khoản 1 Điều 1 Điều lệ quy định: "Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đại diện chủ sở hữu".

Như vậy, Luật Du lịch và Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg chỉ quy định việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, không có quy định về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tại địa phương (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời cử tri.

>> Toàn văn nội dung văn bản./.

CTTĐT

NỔI BẬT TRANG CHỦ