• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam về việc đầu tư kinh phí trùng tu mái Đình Triều Hội thuộc Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Văn hoá 14/01/2022 10:05

Cử tri đề nghị Bộ quan tâm phối hợp với các cấp, các ngành có thẩm quyền đầu tư kinh phí trùng tu mái Đình Triều Hội thuộc Di tích lịch sử cấp Quốc gia hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri đề nghị Bộ quan tâm phối hợp với các cấp, các ngành có thẩm quyền đầu tư kinh phí trùng tu mái Đình Triều Hội thuộc Di tích lịch sử cấp Quốc gia hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 4969/BVHTTDL-VP ngày 31/1/2021 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, như sau:

Ngày 15/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1230/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nội dung hỗ trợ các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở đề xuất danh mục hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích hàng năm của tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét việc hỗ trợ kinh phí thực hiện tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích được xếp hạng quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó có di tích đình Triều Hội. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chủ động đưa dự án tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích đình Triều Hội vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam để trả lời cử tri./

Chi tiết văn bản tại đây

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ