• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang về một số nội dung liên quan đến tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Du lịch 17/01/2022 09:49

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02 tháng 11 năm 2021, nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm triển khai, cho phép doanh nghiệp dịch vụ lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023, giảm thời gian giải quyết hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày theo Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 4962/BVHTTDL-VP ngày 31/12/2021 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, như sau:

- Đối với kiến nghị "doanh nghiệp dịch vụ lữ hành được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2021, theo đó, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Đối với kiến nghị "giảm thời gian giải quyết hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày theo Nghị quyết số 105/NQCP của Chính phủ", ngày 30 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2021, theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL về hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, sau 30 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ; trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang để trả lời cử tri.

>> Toàn văn nội dung văn bản./.

CTTĐT

NỔI BẬT TRANG CHỦ