• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển lãm tranh cổ động về giá trị văn hoá, con người Việt Nam tại Kon Tum

Văn hoá 22/11/2023 09:18

(Tổ Quốc) - Ngày 21/11, tại Kon Tum, Bộ VHTTDL tổ chức Khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về giá trị văn hoá, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước và chào mừng Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất. Dự khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc.

Triển lãm tranh cổ động về giá trị văn hoá, con người Việt Nam tại Kon Tum - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Quốc Huy cho biết, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về giá trị văn hoá, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước và chào mừng Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất.

Triển lãm tranh cổ động về giá trị văn hoá, con người Việt Nam tại Kon Tum - Ảnh 2.

Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc. Các tác phẩm được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

Ông Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh, các tác phẩm trưng bày triển lãm thể hiện rõ nội dung, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, nghệ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, tạo môi trường phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; trách nhiệm của mỗi người với bản thân, với gia đình và cộng đồng.

Triển lãm tranh cổ động về giá trị văn hoá, con người Việt Nam tại Kon Tum - Ảnh 3.

Triển lãm tranh cổ động về giá trị văn hoá, con người Việt Nam tại Kon Tum - Ảnh 4.

Các tác phẩm tại triển lãm cũng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, động viên nhân dân cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập, công tác, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Triển lãm kéo dài đến hết tháng 11.2023./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ