• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn hoá 18/05/2021 14:21

(Tổ Quốc) - Ngày 18/5, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch đã tổ chức giới thiệu trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu thời sự.

Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Triển lãm được giới thiệu nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 110 năm Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Triển lãm được tổ chức ở khu vực Đường xoài thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch .

Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Triển lãm được chia làm 3 phần với hơn 300 bức ảnh tư liệu, tài liệu thời sự ; Phần I có tiêu đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực" với 170 bức ảnh tư liệu quý làm nổi bật những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Phần II có tiêu đề " Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với hơn 70 bức ảnh tài liệu, thời sự giới thiệu những hình thức hoạt động của Khu di tích cùng các Bộ, Ban, Ngành cả nước trong 5 năm (2016-2021) nhằm thiết thực hưởng ứng Chỉ thị 05-CT/TW.


Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Hình ảnh những tấm gương người tốt, việc tốt trong thời gian gần đây.

Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Phần III có tiêu đề " Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh" với 60 bức ảnh tài liệu về hiện vật, quà tặng của bạn bè quốc tế trưng bày tại Khu di tích, bút tích của các nguyên thủ các nước trên thế giới khi vào thăm Khu di tích và các hoạt động tuyên truyền của Khu di tích ở nước ngoài đã phần nào minh chứng cho lòng ngưỡng mộ và tình cảm yêu quý của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 8.

Qua nội dung Trưng bày góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới và là di sản tinh thần to lớn của Đảng và nhân dân ta.

Trưng bày hơn 300 bức ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 9.

Triển lãm bắt đầu từ ngày 18/5 đến hết trung tuần tháng 6.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ