• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội nghị tập huấn Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn hóa dân tộc tại Cà Mau

Văn hoá 29/08/2019 21:49

(Tổ Quốc) - Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 50 cán bộ văn hóa xã; trưởng khóm, ấp thuộc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh Cà Mau năm 2019.

1

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: camau.gov.vn

Tại Hội nghị tập huấn lần này, các học viên đã được tiếp thu các chuyên đề: Phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc; triển khai danh sách cụ thể về lĩnh vực văn hóa của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, ven biển, hải đảo; phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, các học viên còn được phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ rừng; giữ gìn an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vai trò của pháp luật trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ những hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số; công tác xây dựng ấp; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình, bình đẳng giới ở cơ sở.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm bảo tổn và phát huy các giá trị văn hóa, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa xã; trưởng khóm, ấp của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh đẩy lùi các tập tục lạc hậu và xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các học viên trao đổi kinh nghiệm, học tập những cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến, các phương pháp tuyên truyền vận động phù hợp đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm phát triển, xây dựng đời sống con người ấm no, hạnh phúc và phục vụ cho việc phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ