• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vẫn còn một số ý kiến khác nhau về quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Thời sự 25/02/2020 21:06

(Tổ Quốc) - Bộ Nội vụ đang đăng tải, lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 25/11/2019 và phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định còn có ý kiến khác nhau, vì vậy Bộ đang đăng tải Dự thảo và tổng hợp các ý kiến góp ý trước khi ban hành.

Vẫn còn một số ý kiến khác nhau về quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Minh họa: Vietnamnet

Về những ý kiến trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ cho biết vẫn còn những ý kiến khác nhau như trong cách thức quy định, có ý kiến cho rằng, đề nghị chỉ quy định việc áp dụng các quy định của Nghị định này để xử lý kỷ luật đối với một số trường hợp cán bộ có hành vi vi phạm mà pháp luật và điều lệ chưa quy định, không bổ sung quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử lý kỷ luật, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật riêng đối với đối tượng là cán bộ.

Trong khi đó, ý kiến khác lại đề nghị quy định cụ thể các nội dung về xử lý kỷ luật (bao gồm hành vi vi phạm, trình tự, thủ tục áp dụng, thẩm quyền áp dụng) đối với tất cả cán bộ có hành vi vi phạm (bao gồm cả cán bộ công tác trong hệ thống đảng, đoàn thể, chính quyền) để bảo đảm thống nhất.

Hay Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định áp dụng xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác; bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật hành chính đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của người đã nghỉ việc, nghỉ hưu được thực hiện sau khi có quyết định xử lý kỷ luật về đảng; quy định đối với trường hợp này được sử dụng kết luận về hành vi vi phạm mà không phải điều tra, xác minh lại; đồng thời, bổ sung quy định về thẩm quyền tại Khoản 5 Điều 20.

Theo Bộ Nội vụ, quy định như Dự thảo là bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và bảo đảm thực hiện đúng quy định được giao.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng quy định xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thực hiện sau khi xử lý kỷ luật đảng là giới hạn đối tượng bị xử lý kỷ luật so với Luật. Quy định như vậy sẽ bỏ qua những đối tượng không phải là đảng viên nhưng vi phạm sẽ không bị xử lý.

Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người dân có thể tham khảo và góp ý theo địa chỉ sau https://moha.gov.vn

P.A

NỔI BẬT TRANG CHỦ