• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xây dựng 5 văn bản quy định chi tiết Luật Điện ảnh

Pháp luật 05/08/2022 14:36

(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 1/8/2022 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 3.

Xây dựng 5 văn bản quy định chi tiết Luật Điện ảnh - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Tại Quyết định này, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo 5 văn bản quy định chi tiết Luật Điện ảnh (có hiệu lực từ 1/1/2023). Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng được giao cùng với một số Bộ ngành khác soạn thảo các văn bản quy định chi tiết liên quan đến  Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Sở hữu trí tuệ.

Được biết, Luật Điện ảnh được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 với đa số các đại biểu biểu quyết tán thành. Luật Điện ảnh năm 2022 có nhiều quy định mới. Thứ nhất, bổ sung quy định về tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về điện ảnh.

Thứ hai, bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh, theo đó, có 8 hành vi bị nghiêm cấm, như: sản xuất, phát hành, phổ biến phim, lưu chiểu, lưu trữ phim không tuân thủ quy định của Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ và quy định khác của pháp luật có liên quan; phổ biến phim trên không gian mạng mà không phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim theo quy định của Luật Điện ảnh… Đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định về những nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh, trong đó bổ sung một số hành vi như: vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người chưa thành niên; vi phạm nguyên tắc bình đẳng giới, định kiến giới, phân biệt đối xử về giới…

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định về cấp giấy phép trong hoạt động sản xuất phim tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam (trước đây là Giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức,cá nhân nước ngoài).

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung quy định về cấp giấy phép để phổ biến phim. Luật Điện ảnh 2022 quy định, cơ sở điện ảnh phổ biến phim chỉ được phổ biến phim có Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng, trừ trường hợp tự thực hiện phân loại phim theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 của Luật Điện ảnh 2022 (quy định trước đây là giấy phép phổ biến phim).

Thứ năm, sửa đổi, bổ sung quy định về phổ biến phim trên không gian mạng, trong đó quy định cụ thể các nghĩa vụ mà chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải thực hiện.

Thứ sáu, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền cấp giấy phép phân loại phim, theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép phân loại phim phổ biến trong rạp chiếu phim, tại địa điểm chiếu phim công cộng, trên không gian mạng trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 Luật Điện ảnh, tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài được thành lập tại Việt Nam; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp giấy phép phân loại phim khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo quy định trước đây, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khi được Chính phủ phân cấp).

Thứ bảy, bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi Giấy phép phân loại phim gồm: (1) Giấy phép phân loại phim được cấp không đúng quy định; (2) Thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân loại phim là giả mạo.

Thứ tám, quy định cụ thể về việc phân loại phim. Theo đó, phim được phân loại theo nội dung để phổ biến phù hợp với độ tuổi người xem hoặc không được phép phổ biến, cụ thể: (1) Loại P: phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi; (2) Loại T18 (18+): phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên; (3) Loại T16 (16+): phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên; (4) Loại T13 (13+): phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên; (5) Loại K: phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ; (6) Loại C: phim không được phép phổ biến.

Thứ chín là Quy định việc tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài khi tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép (quy định trước đây là được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận).

Luật Điện ảnh năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. 

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ