• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Xây dựng kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2020

Văn hoá 18/03/2020 10:27

(Tổ Quốc) - Nhiều kết quả trong lĩnh vực văn hóa, gia đình Quý I năm 2020; Triển khai tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là những thông tin văn hóa tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

Xây dựng kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nghệ An

Nghệ An: Nhiều kết quả trong lĩnh vực văn hóa, gia đình Quý I năm 2020

Theo Báo cáo công tác văn hóa và thể thao Quý I của Sở VHTT tỉnh Nghệ An, trong Quý I, các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; văn hóa nghệ thuật; nhiếp ảnh, triển lãm; điện ảnh; thư viện; văn hóa cơ sở đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể như: Khảo sát lập danh mục di tích xếp hạng, danh mục tu bổ, tôn tạo, phòng chống mối, cắm mốc ranh giới khoanh vùng bảo vệ di tích; Xây dựng kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2020; Trình duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn; Nâng cao chất lượng nội dung và thực hiện các chương trình, vở diễn phục vụ nhân dân; Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020; Phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam"; Tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có chất lượng và hiệu quả tại Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện văn hóa xã; Tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL, chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng loại của virut Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích; Xây dựng kế hoạch tổng kết chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình…

Thanh Hóa: Triển khai tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc

Trong Quý I năm 2020, ngành VHTTDL Thanh Hóa đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Theo đó, đã tham mưu trình UBND tỉnh xếp hạng 7 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh; thẩm định 04 hồ sơ dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; tiếp tục triển khai kế hoạch khai quật khảo cổ học di tích Hào thành phía Đông và phía Tây di sản Thành Nhà Hồ và trưng bày "Kinh thành Tây Đô lịch sử và văn hóa" tại khuôn viên di sản. Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm VHTT – TDTT các huyện, thị xã, thành phố các nội dung: xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống; cổ động trực quan kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam; tổ chức trưng bày sách báo chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu và thông báo cuộc thi của các tỉnh, thành phố trong cả nước về các cuộc thi thuộc lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.

Thừa Thiên Huế: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, các huyện, thị xã và thành phố Huế, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Cụ thể: Thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời lồng ghép vào việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn toàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyển biến dần theo hướng văn minh, tiến bộ, thực hành tiết kiệm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục trong việc cưới, việc tang. Toàn tỉnh hiện có 1.262 cơ quan, đơn vị xây dựng quy ước văn hóa (đạt tỷ lệ 92,3%); 1.237 làng, thôn, tổ dân phố đã phê duyệt quy ước văn hóa (đạt tỷ lệ 96,8%). Trên địa bàn toàn tỉnh có 290.392 gia đình, trong đó đăng ký xây dựng gia đình văn hóa là 271.936 gia đình, đạt tỷ lệ 93,64%; số được công nhận gia 2 đình văn hóa năm 2019 là 252.690, đạt tỷ lệ 92,9% so với số đăng ký. Hiện có 17/152 xã, phường, thị trấn được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (13 xã, 04 phường, thị trấn).

Nhiều địa phương, đơn vị đã thực hiện thành công cũng như nhân rộng mô hình "Thôn thực hiện tốt quy ước văn hóa gắn với nếp sống văn minh trong việc tang", mô hình "tổ chức lễ cưới, lễ tang văn minh, tiến bộ, tiết kiệm". Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị được triển khai rộng khắp, lồng ghép thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ vào Đề án tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn (thực hiện từ năm 2013 đến nay). Thông qua đó, tỉnh đã ban hành quy định cụ thể việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang như: "Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện tang lễ không quá 03 ngày; hạn chế rải vàng mã trên tuyến đường đưa tang; Tổ chức lễ cưới, lễ tang, lễ hội và các sinh hoạt xã hội khác văn minh, lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm"…

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ