• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch

Thực hiện: Vĩnh Quý | 06/07/2024

(Tổ Quốc) - Với mong muốn các mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình đã có những hoạt động tập huấn nhân rộng ra các địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khác tại xã Kim Thuỷ huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 1.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng Lễ hội Trỉa lúa trên địa bàn xã Kim Thủy.

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 2.

Đây là một trong những hoạt động của Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 3.

Lớp tập huấn có 60 học viên là những nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều ở xã Kim Thủy.

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 4.

Các học viên được tiếp thu thêm nhiều kiến thức về một số nội dung cơ bản về truyền thống văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Quảng Bình

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 5.

Học viên chuẩn bị để trình diễn lễ hội Trỉa

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 6.

Chuẩn bị cho lễ cúng thần trước khi diễn ra lễ hội

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 7.

Học viên được truyền dạy, thực hành kỹ năng trình diễn các nghi thức Lễ hội trỉa lúa của người Bru – Vân Kiều...

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 8.

Lễ cúng thần do các già làng, những người có uy tín trong làng, bản sẽ thực hiện

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 9.

Lễ hội trỉa lúa của người Bru – Vân Kiều xã Trường Sơn; hiện trạng và tiềm năng phát triển du lịch văn hóa cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều trên địa bàn xã Kim Thủy

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 10.

Ngày 03/2/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 608/QĐ - BVHTTDL công bố đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội trỉa lúa của người Bru – Vân Kiều” xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (thuộc loại hình lễ hội truyền thống).

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 11.

Việc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình tập huấn các kỹ năng xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng... là việc làm thiết thực giúp bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc tại tỉnh Quảng Bình

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 12.

Các học viên tái hiện Lễ hội trỉa lúa của người Bru – Vân Kiều.

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 13.

Điệu múa trong lễ hội Trỉa lúa được tái hiện

Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch - Ảnh 14.

Đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều ở xã Kim Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) rất vui mừng khi được tái hiện những lễ hội của đồng bào trước đây và họ mong muốn cần được tiếp tục thực hiện để góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị di sản văn hóa đặc sắc ở Quảng Bình.

NỔI BẬT TRANG CHỦ